Pagodināt caur žēlastību
Pagodināt caur žēlastību

Rakstu vieta /Lūkas 22, 31–38/ Sīmani, Sīmani, redzi – sātans gribējis jūs sijāt kā kviešus. Bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un, kad tu būsi atgriezies, stiprini savus brāļus!” Tas viņam sacīja: “Kungs, es esmu gatavs ar...

Lasīt vairāk