Par mums

Kopā kalpot bērniem un jauniešiem

Scripture Union Latvia starptautiski pazīstama ar nosaukumu Scripture Union un jau 150 gadus darbojas vairāk nekā 130 valstīs pasaulē. Latvijā darbojamies jau 25 gadus. Scripture Union Latvia ir organizācija, ko veido brīvprātīgie. Mūs vieno kalpošana bērniem un jauniešiem viņu vajadzībās, palīdzot iepazīt Bībelē balstītas garīgas vērtības un kā tās var palīdzēt risināt viņiem ikdienā.

Mēs pastāvam, lai ieklausītos bērnu un jauniešu vajadzībās un kalpotu tajās. SU Latvia sadarbojas ar skolām, sociāliem dienas centriem un draudzēm, nodrošinot papildus iespējas bērnu un jauniešu darba attīstībai.  Mēs strādājam ar inovatīvām pieejām, palīdzam tās apgūt bērnu un jauniešu ikdienas darba veicējiem, kā arī paši vadam dažādus pasākumus sākot no vienas stundas līdz vairāku dienu pasākumiem un nometnēm.

Mēs iedrošinām ikvienu saņemto ticības dāvanu, mīlestības vēsti un kalpošanas iemaņas dot tālāk, pielietojot iegūto pieredzi sev pieejamā bērnu un jauniešu tikšanās vietā. Brīvprātīgie atzīst, ka kalpošana darbojoties kopā ar cilvēkiem no dažādām vietām, dažādos vecumos un ar dažādām interesēm ir paplašinājusi viņu redzesloku, trenējusi mīlestībā uz tuvāko, bagātinājusi un devusi iedvesmu tālākai kalpošanai.

Kontakti
 • Biroja adrese

  Lāčplēša iela 37, Rīga, LV – 1011

 • Līga Cepurīte

  Mob. 28608444

  liga@bdl.lv

 • Ričards Čodars

  Mob. 28288886

  ricards@bdl.lv

 • Zane Jansone

  Mob. 29330191

  zane@bdl.lv

ATBALSTI MŪSU DARBU AR SAVU ZIEDOJUMU

Biedrība Scripture Union Latvia
Reģ. Nr. 50008064641
Konta nr. LV98HABA0551044684795

Biedrībai ir Sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem dod iespēju saņemt nodokļu atlaides neatkarīgi no ziedojuma mērķa (ziedojumus var iekļaut savā ikgadējā ienākumu deklārācijā).

Brīvprātīgie ir mūsu dāvana