Nesalīdzināmi lielumi
Nesalīdzināmi lielumi

Bībeles lasījums /Jeremijas 10,11–25/ To saki viņiem: dievi, kas debesis un zemi nav taisījuši, lai pazūd no zemes un no šīm debesīm! Viņš taisīja zemi ar savu spēku un nostiprināja cietzemi ar savu prātu un gudrību, viņš izpleta debesis! Kad...

Lasīt vairāk
Dievs un elki
Dievs un elki

Bībeles lasījums /Jeremijas 9,16-10,10/ Tā saka Pulku Kungs: “Jēdzieties, sauciet pēc gaudotājām, sūtiet pēc gudrām sievām, lai tās steidz šurp un sāk par mums žēlu dziesmu, lai mūsu acis pierit asarām, lai mūsu plaksti ūdeni pārplūst! Jo no...

Lasīt vairāk
Vai vēl nav saprotams?
Vai vēl nav saprotams?

Bībeles lasījums /Jeremijas 8,1-17/ “Tajā laikā,” saka Kungs, “lai iznes no kapiem Jūdas ķēniņu kaulus, tās augstmaņu kaulus, priesteru kaulus, praviešu kaulus un Jeruzālemes iedzīvotāju kaulus. Lai tos izkaisa zem saules un mēness un zem...

Lasīt vairāk
Pravieša vēsts
Pravieša vēsts

Bībeles lasījums /Jeremijas 7, 16-34/ Un tu par šo tautu nelūdz, nekauc un nelūdz par tiem! Mani nelūdz, jo es nedzirdu! Vai tu neredzi, ko viņi dara Jūdas pilsētās un Jeruzālemes ielās? Dēli vāc malku, tēvi dedz uguni, un sievas jauc mīklu, lai...

Lasīt vairāk
Dieva sirds
Dieva sirds

Bībeles lasījums /Jeremijas 6, 16–30/ Tā saka Kungs: “Uz ceļa stājiet un raugiet, prasiet pēc mūžsena gājuma – kur ir labais ceļš? Tad ejiet pa to! Atrodiet savām dvēselēm rimtu vietu! Bet viņi teica: mēs neiesim! Es tiem iecēlu sargus...

Lasīt vairāk
Brīdinājums
Brīdinājums

Bībeles lasījums /Jeremijas 6, 1–15/ Tverieties, Benjāmina dēli no Jeruzālemes, Tekoā pūtiet ragu un pār Bēt-Keremu dedziet nelaimes zīmi, jo no ziemeļiem slejas ļaunums un liels posts. Mīlīga gan un maiga ir Ciānas meita – bet izdeldēšu! Pār...

Lasīt vairāk
Tuvojas briesmas
Tuvojas briesmas

Bībeles lasījums /Jeremijas 5, 14–31/ Nu saka Kungs, Pulku Dievs: “Tādēļ ka jūs tā teicāt, redzi, es likšu savus vārdus tavā mutē kā uguni, un šo tautu par malku, lai uguns tos aprij! Redzi, Israēla nams, es uzsūtīšu tev tautu no tālienes, saka...

Lasīt vairāk
Gatavojies!
Gatavojies!

Bībeles lasījums /Jeremijas 5, 1-13/ Klīstiet pa Jeruzālemes ielām, jel raugiet un ziniet! – Meklējiet laukumos, vai vēl kādu atradīsiet!? Ja tur ir kāds, kas dara tiesu un meklē taisnību, tad es tev piedošu! Ja arī tie teiks: dzīvs Kungs! – būs...

Lasīt vairāk
Mūžīgais klusums?
Mūžīgais klusums?

Bībeles lasījums /Psalms 28/ Dāvida psalms. Uz tevi es saucu, Kungs, mana klints, neesi kurls! Ja tu būsi mēms, es kļūšu kā tie, kas grimst bedrē! Uzklausi manu gaušanos, kad es brēcu uz tevi, izstiepis rokas pret tavu svēto iekšnamu! Neaizrauj...

Lasīt vairāk
Šausmas
Šausmas

Bībeles lasījums /Jeremijas 4, 19–31/ Iekšas man, iekšas man ļogās – manas sirds mūri! Sitas man sirds, nevaru klusēt, jo mana dvēsele dzird raga skaņu un kaujas kliedzienus. Posts nāk pār postu, jo dēd visa zeme! Pēkšņi noplēstas manas teltis...

Lasīt vairāk