Līga Cepurīte

Līga Cepurīte

Līga piecus gadus kalpo kā Godly Play skolotāja un trenere. Iepriekšējā dzīves un darba pieredze kā arī iegūtā izglītība reklāmas komunikācijas jomā veidojusi Līgas radošo redzējumu par garīgo un materiālo pasauli, tās mijiedarbību. Šīs zināšanas un atklājumus viņai īpaši patīk pielietot savā ikdienas darbā BDL. Visvairāk Līgu priecē tas, ka BDL darbojas, lai palīdzetu Latvijas draudzēm aizsniegt “grūti aizsniedzamos” bērnus. Līga saka: “Īpaši ir tie mirkļi, kad jūti, ka esi instruments Dieva rokās un tavā priekšā notiek garīga satikšanās starp Dievu un dažādu paaudžu Dieva bērniem!”