Godly Play

Dievs ienāk rotaļā

Godly Play ir interaktīva un iztēli rosinoša Bībeles stāstu, līdzību un reliģisko tradīciju pasniegšanas metode, kuras laikā izmanto saistošus trīsdimensiju materiālus un dažādas radošas aktivitātes. Strukturētā stāstu stāstīšanas programma, pārdomas un atsaukšanās iespēja ieaicina klausītājus stāstos un iedrošina viņus sasaistīt tos ar savu personisko pieredzi. Godly Play aicina piedzīvot stāstus kopā ar Lielo Visuvareno Dievu!

Godly Play ir aicinājums būt rotaļā kopā ar Dievu. Godly Play aicinājums nav rotaļāties vispārīgi, bet rotaļāties Dieva valodā un ar Dieva cilvēkiem. Šeit bērni iepazīs svētos stāstus, līdzības, liturģiskās darbības un klusumu. Vispatiesāko aicinājumu: aicinājumu nākt un rotaļāties kopā ar Dievu, mēs sadzirdam, lietojot šo kristīgo spēcīgo valodu, brīnoties un esot kopībā ar citiem spēlētājiem.

Godly Play ir radoša un tēlaina bērnu garīgās līdzgaitniecības pieeja garīgās identitātes veidošanai, kas ir pamatota sen ieviestās, izmēģinātās un pārbaudītās metodēs.

Godly Play ar brīnīšanās jautājumiem un atvērtu atbilžu laiku iedrošina cilvēkus virzīties dziļākās ticības dimensijās, kā arī augstu vērtē procesu, atklātību un atklājumus.

Iespējams, tu prāto: Kādi ieguvumi manā ikdienas darbā ar bērniem būtu no Godly Play? Mūsu draudzes bērniem? Draudzes skolotājiem? Godly Play ir atšķirīga pieeja Kristīgajā kalpošanā bērniem: gan mūsdienīga, gan dziļi sakņojusies garīgajās tradīcijās.

Šīs tēzes tev palīdzēs labāk saprast, kas ir Godly Play:
 • Godly Play māca bērniem un pieaugušajiem, ka klusa un nesteidzīga darbošanās var sniegt gandarījumu;
 • Godly Play piedāvā sensorus materiālus, ar kuriem strādāt drošā, pamudinošā vidē;
 • Godly Play kombinē un integrē divus primāros ceļus, pa kuriem mazi bērni iegūst zināšanas – valodu (verbālo sistēmu) un spēli (neverbālo sistēmu);
 • Godly Play palīdz atjaunot sakrālo vērtību tādām ikdienišķām lietām kā maizei, vīnam, svecēm, eļļai, audeklam un mālam;
 • Godly Play ir atklājumu metode, kas iesaista visu bērnu – rokas, sirdi, sajūtas, prātu, intuīciju;
 • Godly Play izmanto rokdarbu metodes savādāk nekā lielā daļā mācību programmu. Bērns rada izteiksmīgu atbildi, kam ir nozīme viņa dzīvē;
 • Godly Play respektē skolotāja laiku. Skolotāji var savu uzmanību koncentrēt uz tās nedēļas stāsta būtību, un būt nedalīti klāt bērnu kopienai;
 • Godly Play māca paļauties uz svēto Dievu, kurš ir patiess un klātesošs visos dzīves brīžos: gan skumjos, gan jautros;
 • Godly Play māca bērniem cienīt lietas un cilvēkus, ar kuriem viņi strādā, un izbaudīt vienam otra klātbūtni gādīgi un pacietīgi;
 • Godly Play māca klasisko dzīves ritmu, kas attēlots Bībelē: darbības un pārdomu miju, iesaistīšanos un lūgšanu;
 • Godly Play māca laipnību. Godly Play kopiena iemieso Biblisko ētiku par to, kā cilvēkiem sadzīvot kopā;
 • Godly Play piedāvā mūsdienīgu un bērniem saprotamu versiju par seno garīgo praksi Lectio Divina: svētu lasīšanu, brīnīšanos un atsaukšanos Bībeles svētajiem stāstiem;
 • Godly Play dod laiku, kurā ikdienas dzīves centrā var ieraudzīt Dievu un pārdomāt, kā un kam mēs izmantojam laiku.
Mēs piedāvājam apgūt Godly Play metodi, apmeklējot starptautiski sertificētas apmācības:
Iepazīšanās diena

Viena diena kopā ar Godly Play praktiķiem kādā no Latvijas Godly Play klasēm. Jūs aicinās piedzīvot metodi un izzināt tās pamatus. Šī diena ir veidota tā, lai palīdzētu jums saprast vai , vai jūs vēlētos izmantot šo metodi darbā ar bērniem. Iepazīšanās diena ir jāapmeklē katram, kurš vēlas apgūt trīs dienu semināru un iegūt Godly Play sertifikātu.

Sertifikācijas seminārs

Trīs dienu seminārs, kas sagatavo kalpotājus pilnvērtīgam darbam ar šo metodi. Seminārs jāapgūst ikvienam, kurš vēlas vadīt Godly Play nodarbības un darīt to publiski pieejamā klasē kvalitatīvi, atbildīgi un pilnīgi.  Seminārs Latvijā notiek vienu reizi gadā, to vada starptautiski sertificēti treneri. Semināra noslēgumā jūs saņemsiet sertifikātu, kas apliecinās, ka Godly Play Foundation rekomendē jūs darbam ar šo metodi.

Emocionālā atbalsta un izaugsmes dienas

Piedāvājam emocionāla atbalsta un garīgās izaugsmes dienas programmu skolotāju un citām bērnu aprūpētāju komandām. Programma tiek īstenota pēc pieprasījuma un tiek organizēta jūsu komandai ērtā vietā un laikā. Programmā iekļauts terapeitisks stāsts grupai, kā pamats grupas un individuālo vajadzību izziņai, mākslas terapijas elementi emocionālam atbalstam un sevis personīgai izziņai.

Kalpotāju diena. Stāstu diena. Nometne.

Bībeles draugu līga organizē dažādus tālākizglītības pasākumus sertificētajiem Godly Play skolotājiem. Mēs veidojam programmu, kas atbilst Latvijas skolotāju vajadzībām un aktuālajiem jautājumiem, lai palīdzētu metodi lietot Latvijas situācijā un apstākļos.

Informāciju par tuvākajām Godly Play apmācībām vai pasākumiem varat apskatīt Notikumu kalendārā, Facebook vai jautāt, rakstot uz liga@bdl.lv vai zvanot Līgai (28608444).
Godly Play attēlos

Intervija ar Sjū North-Coombs, treneri no Anglijas.

Sjū 2016. gadā vadīja apmācības Godly Play semināristiem. Redzētais Latvijā, mūsu skaistā Rāmavas muiža, kur toreiz notika seminārs, mūsu brīvprātīgo komandas rūpes un gādība par semināru ļoti iedvesmoja Sjū. Aizbraucot uz Angliju, viņa atkal un atkal stāstīja par redzēto Latvijā. Sarunu ar Sjū par viņas Godly Play kalošanu savas draudzes pieaugušajiem, lasi šeit.

Klusums bērnos un mūsos.

Vai pieaugušie GP klasē varēs iedrošināt bērnus būt klusiem, ja viņiem pašiem klusums nav dabīgs, ja ir neērti vai nedroši būt klusumā? Pašlaik BDL organizē Klusuma Rekolekcijas bērnu kalpotājiem, kas palīdz atklāt klusuma burvību un spēku tiem, kuri ikdienā vairāk pieraduši darboties aktīvi iesaistoties draudzes dzīvē un kalpošanā. Klusums mūsos un klusais bērns…ko tas mums māca? Dž.Berimana jaunākās grāmatas “Kļūstot kā bērnam…” (Jerome W. Beriman. Becoming like a child) iedvesmotu eseju, lasi šeit.

Godly Play klašu karte

Atrodi kartē sev tuvāko Godly play klasi un sazinies ar tās vadītāju