Zirgi un mūļi

Zirgi un mūļi

Zirgi un mūļi

/Psalms 32/

1  Dāvida psalms.
Svētīts, kam piedoti noziegumi,
kura grēki ir nolīdzināti,
2 svētīts, kam Kungs nepielīdzina vainu,
kura gars ir bez viltus!
3 Kamēr es neatzinos, nīka man kauli –
es brēcu cauru dienu!
4 Smagi gūlās tava roka pār mani,
mans spēks zuda vasaras tveicē!
5   Es atzinos savā grēkā
un neslēpu savu vainu,
es teicu: atzīšos Kungam savos noziegumos!
Tad tu man piedevi mana grēka vainu.
6 Tādēļ lai tevi lūdz visi uzticīgie posta stundā –
kaut milzu ūdeņi veltos, tie viņus neaizsniegs!
7 Tu mani patversi, no spaidiem pasargāsi –
glābiņa gavilēm mani apjozīsi!
8 Es tevi pamācīšu un rādīšu tev ceļu,
es došu padomu – mana acs ir pār tevi!
9 Neesiet kā zirgi, kā zirgēzeļi,
kuriem trūkst saprašanas,
kas ar laužņiem un iemauktiem jāsavalda –
tie tevi neklausīs!
10 Ļaundarim sāpju gana –
kas paļaujas uz Kungu, to apjož žēlastība.
11 Priecājieties Kungā un līksmojiet, taisnie,
un gavilējiet visi, kam skaidra sirds!

Bībeles pārdomas

Dieva loģika kādreiz šķiet neticami vienkārša. Palīdzi, Dievs, kaut es to nesarežģītu!

Man ir daudz mācīts par grēku, par grēksūdzi un piedošanu. It kā viss būtu skaidrs, taču jautājumi par šīm tēmām rodas atkal un atkal. Arī šodien, kad jādodas uz baznīcu, nevaru nedomāt par saviem pārkāpumiem un Dieva glābjošo žēlastību. Domājot par grēksūdzi, mēs varbūt atceramies vārdus: “ Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti!” Un kurš gan negribētu būt svētīgs? Kurš negribētu tikt atbrīvots no sāpēm un ciešanām un tikt ietīts Dieva žēlastībā (10.p.)? Nav tādu cilvēku. Tomēr ir tādi, kam ļoti grūti atzīt savas vainas ­ vispirms sev, tad arī kādam citam un Dievam. Grūti izteikt vārdus: “ Es nožēloju, es lūdzu piedošanu…” Bet cik ilgi klusēsi? Grēks ir kā smaga nasta, kā slimība, kas neizsūdzēta graužas arvien dziļāk un dziļāk, saēd visu cilvēka būtību. Iespējams, ka ļaudis, redzēdami Dāvidu tādā stāvoklī (3.-4.p.), vēlējās viņam kaut kā palīdzēt. Arī mums ir daudz slimo, kurus vedam pie ārstiem, ievietojam slimnīcās. Bet ja nu kādam pietiktu vien ar patiesu grēku nožēlu un grēksūdzi? Varbūt notiktu brīnums un varētu iztikt bez zālēm un operācijām. Tāda bija Dāvida pieredze, un es ticu, daudzu ticīgo pieredze arī šajos laikos. Kādreiz tiešām žēl noskatīties, kā cilvēks visu mūžu pacietīgi stiepj savas nastas, ko Dievs viņam nemaz nav uzlicis, un klupdams krizdams iet pa tādiem ceļiem, kas viņam nav paredzēti. Psalmā teikts skaidri un neizkropļoti: “ Neesiet kā zirgi, kā mūļi…” Protams, kuram gan patiktu, ja viņu tā nosauktu, bet, acīmredzot, Dievs tieši tā ap mums reizēm nopūlas. Viņš grib būt ceļa vadonis, grib būt patvērums un sargs. Un kad mēs paklausām dievišķajiem likumiem, pie kuriem pieder arī grēksūdze, tad tiešām gribas gan priecāties, gan gavilēt par savu Kungu.

Lasi šo psalmu vēlreiz un lūdz, lai Dievs darbojas tavā sirdī, kausēdams un mierinādams to!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: