Žēlastība

Žēlastība

Žēlastība

Bībeles lasījums /Jeremijas 3, 1–13/

Viņš teica:
“Ja vīrs sūta prom savu sievu
un tā aiziet no viņa
un kļūst citam par sievu,
vai viņš vairs pie tās var atgriezties?
Vai tāda zeme lai netaptu nekrietna?
Bet tu maukoji ar tik daudziem
un gribi atgriezties pie manis?”
saka Kungs.
“Pacel acis uz kailajiem kalniem un skaties!
Kur tik tu neesi piesmieta!?
Tu tupi priekš viņiem ceļmalā
kā arābs tuksnesī,
ar savu maucību un ļaunumu
tu samaitā zemi!
Lieti aizkavējās
un lītavu nebija,
bet tev jau ir maukas piere
un man tu liedzies
pašai par kaunu!
Tagad tu sauc uz mani:
mans tēvs!
Tu – mans jaunības draugs!
Vai tad viņš mūžam būs bargs?
Vai bardzību turēs līdz galam? –
Redzi, tā tu teicies,
bet darīji, cik vien varēji, ļaunu!”
Ķēniņa Jošijāhu dienās Kungs man teica: “Vai redzēji, ko darīja atkritusī Israēla? Viņa gāja maukot uz katra augstāka pakalna un zem katra zaļoksna koka!  Un pēc tam, kad tā man visu to bija nodarījusi, es teicu: tu atgriezīsies! Bet tā neatgriezās. Un to redzēja Jūda, tās neuzticīgā māsa.  Un, kaut gan tā redzēja, ka par laulības pārkāpšanu es aizdzinu projām Israēlu un devu tai šķiršanās rakstu, neuzticīgā Jūda, tās māsa, nebijās, bet gāja un maukoja pati!  Ar savu vieglprātes maucību tā aptraipīja zemi un pārkāpa laulību ar kokiem un akmeņiem.  Un pat tad šī neuzticīgā māsa Jūda neatgriezās pie manis no sirds, bet gan ar viltu,” saka Kungs.
Un Kungs man teica: “Pat atkritusī Israēla ir taisnāka par neuzticīgo Jūdu!

Bībeles pārdomas

Šodienas lasījums ir sāpīgs. Bet Dievs dod cerību. Tāds ir mūsu Dievs – nevairās no sāpēm, un dod risinājumu. Meklē drošību pie Viņa!

Tik biedējoša un tai pašā laikā tik iedrošinoša šī Rakstu vieta skan manām ausīm. Jo kurš gan no mums nav grēkojis, kurš gan nav bez vainas, kurš gan nav piedzīvojis kaunu savās acīs un Dieva priekšā par to, ka ir novērsies no Dieva gribas.

Šai Rakstu vietā Israēls tiek salīdzināts ar netiklu sievu, kura atkal un atkal tiek pieķerta izlaidībā, netiklībā un ļaunprātībā (2.-3.p). Izraēla tauta bija pievērsusies elkdievībai un neuzticībai vienīgajam Dievam. Jeremija pārmet Israēlam, ka tauta gan piesauc Kungu, bet neseko Viņam un dara ļaunu (4.-5.p) Un tā pat arī Jūdas ciltis tiek pielīdzinātas sievai, laulības pārkāpējai (8.-9.p) Tomēr Israēla noziegums tiek atzīts par mazāk noziedzīgu Jeremijas acīs. Un starpība tā, ka Jūdai bez netiklības tiek piedēvēta arī liekulība (10.-11.p).

Un lūk – neskatoties uz netiklās sievas pārkāpumiem, neskatoties uz Israēla un Jūdas nodevību, Dievs ir gatavs pieņemt viņus atpakaļ un aicina atgriezties! Un tikai viens ir jādara, uz ko Jesaja iedrošina: „Tikai atzīsti savu noziegumu…” (13.p).

Tieši tāpat arī mūs Dievs aicina atzīt savus noziegumus, savas vainas un nastas, bez liekulības, bez izlikšanās ieskatīties savā vistumšākajā vietā, atzīt savus grēkus un nožēlot. Un ikdienas no jauna Viņš pieņem mūs. Kā vīrs pieņem atpakaļ savu noklīdušo sievu, kas ir bijusinetikla ar daudziem (cik gan spēcīgs salīdzinājums!), un dāvina savu žēlastību. Tikai gribi atgriezties, tikai nāc!

Esi patiess un godīgs pret sevi un Dievu! Atzīsti Dievam savas dziļākās vainas, kas Tevi nomāc, un pieņem Viņa žēlastību! Tāpat dāvini šo žēlastību tālāk citiem!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: