Vai iesākas ikdiena?

Vai iesākas ikdiena?

Vai iesākas ikdiena?

Bībeles lasījums /Nehemijas 7, 1-7, (8-60) 61-72/

1 Kad mūris bija uzcelts un es biju ielicis aizvirtņus, tika iecelti vārtu sargi, dziedātāji un levīti. 2 Tad es iecēlu par Jeruzālemes pārvaldītājiem savu brāli Hānānī un pils pārvaldnieku Hananju, jo viņš bija uzticams vīrs un bijās Dieva vairāk nekā citi. 3 Es viņiem sacīju: “Lai Jeruzālemes vārti netiek atvērti, kamēr saule nekarsē, un vārtus lai aizver un aizbultē, kamēr vēl sargi stāv sardzē! Sardzē lai stāv Jeruzālemes iedzīvotāji, katrs savā vietā, katrs sava nama tuvumā.”
4 Pilsēta bija varen plaša, bet ļaužu maz, jo nami nebija uzcelti. 5 Tad Dievs lika manai sirdij pulcināt dižciltīgos, ierēdņus un tautu, lai uzrakstītu cilts rakstus. Un es atradu kādu cilts rakstu grāmatu par tiem, kas bija atnākuši pirmie, tur bija rakstīts tā: 6 šie ir tās pavalsts dēli, kas devās atpakaļ no gūstniecības, tos Bābeles ķēniņš Nebūkadnecars bija aizvedis trimdā uz Bābeli. Viņi atgriezās Jeruzālemē un Jūdā katrs savā pilsētā. 7 Viņi nāca kopā ar Zerubābelu, Nehemiju, Azarju, Raamju, Nahamānī, Mordohaju, Bilšānu, Misparu, Bigvaju, Nehūmu un Baānu. Israēla tautas vīru skaits. (..) 61 Un šie ir tie, kas nāca no Tēl-Melahas, Tēl-Haršas, Kerubas, Immēras un nespēja pierādīt ne sava tēva namu, ne dzimumu, ka tie ir no Israēla: 62 Dlājas, Tobījas un Nekodas dēli – seši simti četrdesmit divi.
63 Un no priesteru dēliem: Habajas, Koca un Barzilaja dēli, kuri ņēma sievas no gileādieša Barzilaja meitām un tika saukti to vārdos. 64 Tie meklēja savus cilts rakstus, bet neatrada, tāpēc kļuva nešķīsti priestera amatam. 65  Pārvaldnieks tiem sacīja: “Lai tie neēd no vissvētākā, līdz priesteris metīs urīmu un tumīmu.”
66 Visā sapulcē bija četrdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit, 67 neskaitot kalpus un kalpones, kuru bija septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi. Tiem bija divi simti četrdesmit pieci dziedātāji un dziedātājas, 68 četri simti trīsdesmit pieci kamieļi un seši tūkstoši septiņi simti divdesmit ēzeļi. 69 Daži tēvu namu galvenie ziedoja darbiem. Pārvaldnieks deva no mantnīcas tūkstoš zelta dariku, piecdesmit laistāmos traukus un pieci simti trīsdesmit priesteru tērpu.
70 Citi tēvu namu galvenie deva darbiem divdesmit tūkstošus zelta drahmu un divus tūkstošus divi simti sudraba minu. 71 Pārējā tauta deva divdesmit tūkstošus zelta dariku, divus tūkstošus sudraba minu un sešdesmit septiņus priesteru tērpus. 72  Priesteri, levīti, vārtu sargi, dziedātāji, tempļa kalpotāji un viss Israēls dzīvoja savās pilsētās.

Bībeles pārdomas

Dievs mūs vada katru dienu. Katrai dienai Viņš ir sagatavojis kaut ko īpašu, kaut ko, lai mēs varētu kalpot Viņam. Kas diez mūs katru gaida šodien?

Beidzot mūris ir pabeigts! Lielais darbs prasīja tik daudz pūļu no katra, kas tajā piedalījās. Mūris sāk pildīt savas funkcijas – aizsargāt pilsētu (1., 3.p.). Pēc padarīta darba ir jocīgi atkal dzīvot parasto ikdienas dzīvi, ir tāds kā tukšums sirdī, bet vienlaicīgi arī atvieglojuma sajūta, ka nu viss ir galā. Iespējams, arī Nehemijam bija šīs izjūtas. Nu viņš varēs atpūsties, vērot mūri un pilsētu, ko tas sargā. Jeruzāleme pašlaik nebūt nav tā greznākā pilsēta (4.p.). Varbūt Nehemijam arī turpmāk vērts pievērsties celtniecībai – atvērt savu biroju, nolīgt strādniekus? Ieguvējs būs gan viņš, gan pilsētnieki. Dievs taču viņam devis šo organizatora un celtnieka talantu, kāpēc to neizmantot?

Tomēr šoreiz Dievs liek darīt kaut ko pavisam citu un zina, ka Nehemija varēs to veikt (5.p.). Kāpēc tāds jūdu saraksts bija vajadzīgs? Lai ievestu kārtību, lai vēlreiz pārliecinātos par Dieva varenību un rūpēm? Bet varbūt, lai atgādinātu, ka Dieva ieviestie likumi jāievēro arī tagad, kad tik daudz kas šķiet mainījies? Tomēr Dievs nemainās un tāpat kā toreiz nevēlas, lai Viņam kalpotu neatbilstoši cilvēki (64.p.). Tiek nolemts noskaidrot dažu cilvēku izcelsmi (65.p.). Ūrīma un tummīma pareģojums esot bijis kas līdzīgs mesliem, kas mesti, lai uzzinātu patiesību. Pēc tam tiek paziņots tautas lielums (66.p.). Nav nemaz tik daudz, bet ja padomā, ka viņi visi ir izglābti no nāves trimdā, tātad atraduši īpašu Dieva žēlastību, šis skaitlis liekas ievērojams. Ievērojama ir arī ziedotā summa dievkalpojumu vajadzībām.

Nehemija savā dzīvē ir paveicis tik daudz! Dievs viņam uzticējis visus šos pienākumus, lai pagodinātu Viņu un lai kalpotu tautai. Katru dienu var gaidīt, ko Dievs liks manā sirdī, un būt gatavam uz kaut ko jaunu. Tad nebūs ikdienas ar savu rutīnu, bet interesanta dzīve ar Dievu.

 Lūdz, lai Dievs vada tavus darbus un rāda, kā tu šodien varētu kalpot Viņam!

 

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: