Vai drīkst tā lūgt? 

Vai drīkst tā lūgt? 

Vai drīkst tā lūgt? 

Bībeles lasījums /Psalms 17/

1 Dāvida lūgšana.
Dzirdi, Kungs, manu taisnību,
uzklausi manu brēcienu,
ieklausies manā lūgšanā –
tā nenāk no melīgām lūpām!
2 No tevis man spriedums,
tavas acis redz patiesību,
3 tu pārbaudīji manu sirdi,
tu nāci naktī, tu pārraudzīji, bet neatradi!
Jo esmu apņēmies – negrēkos mana mute!
4 Bet cilvēku darbi? –
Caur tavu vārdu
es turos tālu no varmāku ceļiem.
5 Cieši man soļi uz tavām takām,
nepaslīd manas kājas.
6 Es saucu tevi, lai tu atbildi man,
Dievs, pievērs man ausi, uzklausi mani,
7 kā brīnumu dāvā savu žēlastību –
tu, glābējs ikvienam, kas no uzbrucējiem
tveras pie tavas labās rokas!
8 Glabā mani kā acuraugu,
savu spārnu ēnā slēp mani
9 no ļaundariem, kas mani vajā,
manas dzīvības naidniekiem, kas mani lenc!
10 Savos taukos tie iepletušies,
ar muti tie dižīgi runā,
11 ik solī tie mani apstāj,
tie lūko gāzt zemē mani!
12 Tie ir kā lauva, kas kāro plēst,
kā jauns lauva, kas no slēpņa uzglūn.
13 Celies jel, Kungs, stāj pret to, saliec to,
no ļaundariem glāb mani ar savu šķēpu,
14 ar savu roku, Kungs,
no vīriem, kuru mūžs ir tik vien šis laiks.
No sava krājuma kuņģus tiem pildi,
ka pietiek to dēliem, ka paliek pāri vēl bērniem!
15 Bet es taisnots lūkošos tavā vaigā,
modies veldzēšos ar tavu veidolu!

Bībeles pārdomas

Sāksim šo svētdienu ar grēku nožēlu, lai mēs būtu tīri un šķīsti Dieva priekšā. Meklēsim Dieva spārnu pavēni un paliksim tur!

Vienkārši izkratīt savu sirdi Dievam, pavisam atklāti, neko neslēpjot – vai tu ilgojies pēc tādām attiecībām ar Dievu? Vakarā un no rīta būt pilnīgā pārliecībā par to, ka Dievs ir tavs sarunu biedrs un pavadonis. Dāvids to bija atklājis. Pie kā viņš vēršas grūtā laikā, draudošā situācijā? Kur meklē patvērumu un drošību?

Ja Dāvids var lūgt tādu īpašu statusu pie Dieva (8.p.), vai es arī to drīkstu lūgt? Vai es vispār apzinos, kā Dievs mani redz? Cik daudz mans pašas pieņemtais vērtējums par sevi apmiglo manu spēju atklāt to, kā Dievs mani vērtē?

Bet es domāju par to, vai es tiešām varētu atbalsot Dāvida teikto psalma pirmajā daļā. Mana dzīve nešķiet, tik tīra un taisnīga. Es apņemos to pašu, ko psalmists (3.p.), bet tomēr bieži atrodu sevī kaut ko citu. Tomēr zinu, ka varu vēl meklēt Dieva aizsardzību. Zinu, ka Viņš man var palīdzēt izvairīties no maniem ienaidniekiem, kuri varbūt nav cilvēki, bet kārdinājumi, ar kuriem es katru dienu saskaros. Šie kārdinājumi, kuri nāk ar ienaidnieka varu un spēku, mēģinot mani izsist no pareizā ceļa, kuru es esmu izvēlējusies.

Ja es atrodos zem Dieva spārnu pavēņa, tad varbūt es arī drīkstu lūgt, lai Dievs tiek galā ar maniem ienaidniekiem (10.-14.p.) – ar tiem, kas mēģina mani paņemt savā varā, neļaujot palikt pie Dieva. Šī lūgšana varētu mainīt manu dzīvi. Man vajadzētu atcerēties to, ka es drīkstu uzdrošināties lūgt, ja mana vēlme nāk no tīras sirds.

 Par kādiem ienaidniekiem tev vajag uzdrīkstēties teikt lūgšanā šodien? Kādus praktiskus soļus tu pats vari spert šajā kaujā?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: