Tuvu Dievam

Tuvu Dievam

Tuvu Dievam

Bībeles lasījums /Ebrejiem 10,19–25/

“19 Tā ka nu mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. 20 Tas ir jauns, dzīvs ceļš, ko viņš mums atvēris caur tempļa priekškaru, tas ir, caur savu miesu, 21 un mums ir augstais priesteris pār Dieva namu. 22 Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas, un miesu mazgājuši šķīstā ūdenī. 23 Nelokāmi paturēsim savas cerības apliecinājumu. Jo uzticams ir tas, kas mums to apsolījis! 24 Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. 25 Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim cits citu, vēl jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.”

 

Bībeles pārdomas

Šīs dienas rakstu vieta aicina mūs tuvoties Dievam. Kā tas īsti ir? Cik daudz kas šai procesā ir atkarīgs no mums, cik daudz no Dieva gribas? Dievs, es gribu tuvoties Tev!

Reizēm iesāku savu kluso laiku ar Dievu, vienkārši sēžot krēslā un esot tur. Iztēlojos, ka esmu Dieva tuvumā un cenšos būt tur. Lūdzu, lai Dievs dod ilgas pēc sevis, lai es tiešām tiektos pēc Viņa. Reizēm vēroju mazus bērnus, kā viņi labprāt uzturas vecāku tuvumā, spēlējas tur, kur ir vecāki, gaida, kad vecāki veltīs viņiem laiku. Šīs attiecības viņiem ir tik svarīgas. Kā ir ar mums un Dievu? Vai mums ir svarīgi būt pie Viņa vienkārši tāpat, neko nelūdzot un neprasot, bet esot kopā? Evaņģēlijos vairākas reizes lasām, ka Jēzus pavadīja laiku sarunās ar Tēvu kaut kur kalnā vai nomaļā vietā. Viņš dažkārt izvēlējās šo laiku kopā būšanai atraut miegam vai darbam, kas jādara. Kā iemācīties saprast, ka laiks ar Dievu var būt daudz vērtīgāks kā laiks darbā vai miegā? Jēzus attiecības ar Dievu parāda kaut ko par debesu atmosfēru.

Brīnums ir, ka mēs esam ielūgti un gaidīti pievienoties pielūgsmei, apmeklējot mūsu dievkalpojumus (19., 25.p.). Jēzus Kristus ir maksājis augstu cenu, lai padarītu mūs šķīstus un gatavus pielūgsmei. Kā mūsu vidutājs jeb starpnieks Viņš padara mūs derīgus un ieved sava Tēva klātbūtnē. Viņš kaut kādā brīnumainā veidā mūsu vājos pielūgsmes mēģinājumus padara piemērotus un patīkamus Tēvam. Tāpēc šīs vēstules autors aicina mūs tuvoties Dievam ar paļāvīgām sirdīm (22.p.). Iespējams, ka tāpēc ir svarīgi pielūgt visiem kopā, jo pārējo atbalsts palīdz koncentrēties un atgādina par mūsu kopējo ticību. Ja mēs neiesaistāmies kopībā, varam kļūt vientuļi. Ir vajadzīga kristiešu grupas mīļā un tuvā kopība, lai mēs iedrošinātu viens otru uz aktīvu mīlestību un pašaizliedzību. Tieši tāpēc šīs vēstules autors aicina nepamest draudzes sapulces.

Vai tu pazīsti kādu, kam ir grūti tikt uz baznīcu? Lūdz par šo cilvēku un meklē, kā tu varētu viņam palīdzēt!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com

Dalies: