Anita Kazāka

Anita Kazāka

Anita Bībeles draugu līgā kalpo jau vairāk kā 10 gadus. Pēc izglītības Anita ir latviešu valodas filologs, un pašos sākumos tieši šī profesija atveda Anitu uz BDL, kur viņa sāka kalpot kā „Piezīmes, Bībeli lasot” korektore, vēlāk redaktore. Interesanta ir bijusi Dieva vadība Anitas dzīvē, jo viņa vēlāk kalpoja kā nometņu vadītāja, kā arī kalpotāju apmācībā. 2011. gadā Anita atklāja Godly Play un kopš 2012. gada ir arī Godly Play trenere. Brīnišķīgi, ka Dievs dod iesējas iegūt jaunas zināšanas, kā arī lietot tās. Pašlaik Anitas galvenie pienākumi ir vadīt nometņu kalpošanu, kā arī Godly Play nozari. Šai darbā Anitai vislielāko gandarījumu sagādā iespēja kopā ar citiem atklāt kaut ko jaunu par sevi, bērniem, Dievu.