Kur glābiņš?
Kur glābiņš?

Bībeles lasījums /Jeremijas 4, 1–18/ “Israēl! Ja gribi nākt atpakaļ,” saka Kungs, “nāc pie manis! Un, ja tu novāksi savus dievekļus prom no manis, tev nebūs jābēguļo! Ja tu zvērēsi: dzīvs Kungs! – ar patiesību, ar tiesu, ar taisnību, tad...

Lasīt vairāk
Izlīgums
Izlīgums

Bībeles lasījums /Jeremijas 3, 14–25/ Nāciet atpakaļ, atkritušie dēli, saka Kungs, jūs esat mani. Es ņemšu jūs pa vienam no katras pilsētas, pa diviem no katras dzimtas, un vedīšu jūs uz Ciānu!  Es došu jums ganus, kas tīk manai sirdij, un tie...

Lasīt vairāk
Žēlastība
Žēlastība

Bībeles lasījums /Jeremijas 3, 1–13/ Viņš teica: “Ja vīrs sūta prom savu sievu un tā aiziet no viņa un kļūst citam par sievu, vai viņš vairs pie tās var atgriezties? Vai tāda zeme lai netaptu nekrietna? Bet tu maukoji ar tik daudziem un gribi...

Lasīt vairāk
Dievam nav vienalga
Dievam nav vienalga

Bībeles lasījums /Jeremijas 2, 20–37/ Es sen jau salauzu tavu jūgu un sarāvu tavas saites, un tu teici: es nevergošu! Nu uz katra augstāka paugura un zem katra zaļoksna koka tu maukojot lokies! Es tevi stādīju kā izcilu vīnakoku, kā pilnu un īstu...

Lasīt vairāk
Uz slidena ceļa
Uz slidena ceļa

Bībeles lasījums /Jeremijas 2, 1–19/ Un pār mani nāca Kunga vārds: “Ej un sauc, lai Jeruzālemē dzird: tā saka Kungs: es atceros tavu jaunības uzticību, tavu līgavas mīlestību, kā tu gāji man pakaļ pa tuksnesi – pa zemi, kur nesēj. Svēts Kungam...

Lasīt vairāk