Tāds ir mans Kungs

Tāds ir mans Kungs

Tāds ir mans Kungs
Bībeles lasījums /Psalms 23/

Dāvida psalms.
Kungs ir mans gans, man netrūks nekā.
Zaļās ganībās viņš mani gulda,
pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved,
manu dvēseli atveldzē,
vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ,
pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos,
jo tu esi ar mani, tavs zizlis un spieķis drošina mani.
Tu saklāj galdu manu naidnieku priekšā,
ar eļļu tu svaidi man galvu,
mans kauss plūst pāri.
Patiesi,
dāsnums un žēlastība mani pavadīs,
es pārnākšu Kunga namā uz mūžu.

Bībeles pārdomas

Pacel acis no savas ikdienas rūpēm un paskaties, kā Dievs ir tevi vadījis un svētījis!

Kāda būtu tava dziesma par Dievu? Kādu profesiju tu izvēlētos, lai Viņu raksturotu? Un kas būtu tās lietas, ko tu obligāti minētu šajā dziesmā? Laikā, kad tapa šis psalms gans bija viena no profesijām. Mūsdienās, kad lopus sargā elektriskie gani, šis salīdzinājums nebūtu tik populārs. Bet galvenais jau nav, ar ko Dievs ir salīdzināts, bet – kāds Viņš ir. Rūpīgs un tālredzīgs (2.p.). Viņš izpēta apkārtni un redz, kur ir labākās ganības un tīrākais ūdens. Kad vienā vietā zāle ir apēsta, Viņš zina, kur meklēt vēl. Viņš rūpējas par fiziskajām vajadzībām, bet tas, ko Viņš dod, ir tas labākais. Vai tu esi piedzīvojis, ka Dievs gādā par tavām fiziskajām vajadzībām?

Viņš rūpējas arī par ko vairāk kā par miesu – par dvēseli (3.p.). Viņš zina, ko mums vajag, kad esam garīgi noskumuši, noguruši, izvārguši. Viņš to dod. Kā tu esi piedzīvojis, ka tava dvēsele ir tikusi atspirdzināta?

Viņš vienmēr ir blakus (4.p.). Kaut arī ciešanu brīžos liekas, ka esam pamesti vieni, tomēr tā nav, Dievs nekad mūs neatstāj. Un Viņš grib, lai mēs to zinām. Un Viņš svētī (5.-6.p.). Dievs dod ko vairāk, kā nepieciešams izdzīvošanai. Viņš zina mūsu ienaidniekus, bet Viņam ir iespējams tikt ar tiem galā. Viņš dod prieku. Var jau būt, ka materiāli neesam starp tiem bagātākajiem, bet, ja ar mums ir Dievs, Viņa rūpes, tad jau arī materiālās bagātības nav tik svarīgas, jo mēs zinām, ka zāļainas ganības ir tepat blakus un Dievs mums parādīs, kur.

Uzraksti dziesmu par Dievu. Kādu tu Viņu esi iepazinis?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: