Svētā dzīve

Svētā dzīve

Svētā dzīve

Bībeles lasījums /Ebrejiem 10,11–18/

“11 Ikviens priesteris nostājas, kalpodams un daudzkārt pienesdams vienus un tos pašus upurus, kuri nekad nespēj deldēt grēkus,  12 bet Jēzus, tikai vienu upuri par grēkiem pienesis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas.  13 Un tagad viņš gaida, līdz viņa ienaidnieki tiks nolikti viņam par kājsolu zem viņa kājām. 14 Ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem darījis pilnīgus tos, kam jātop svētiem. 15 Arī Svētais Gars mums to apliecina ar sacīto: 16 šī ir tā derība, kuru es slēgšu ar viņiem pēc šīm dienām, saka Kungs, es ielikšu savus baušļus viņu sirdīs un viņu prātos tos ierakstīšu,  17 viņu grēkus un viņu pārkāpumus es vairs nepieminēšu. 18 Bet, kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upura par grēkiem.”

Bībeles pārdomas

Dievs, atklāj man to, kas man jāsaprot šodien, lasot šos vārdus!

Vēstules autors joprojām vēlas, lai mēs saprotam, ka Jēzus ir izdarījis kaut ko tādu, ko vecā sistēma nemūžam nevarētu paveikt. Tādā veidā viņš uzsver vēsti, ka nav vairs atpakaļceļa. Jēzus dzīve ar pilnīgu paklausību bija Vecās Derības pravietojumu piepildījums. Viņš nāca, lai darītu tieši to, ko Dievs bija vēlējies, pat līdz nāvei. Visu to Trīsvienīgais Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars jau bija izplānojis pirms pasaules radīšanas (sk. Atklāsmes 13:8. 1. Pētera 1:20), un Jēzus darbojās, piepildot šo plānu.

Un pats neparastākais un brīnišķīgākais ir tas, ka Viņa paklausība dod jaunu cerību mums visiem. Viņš ir padarījis mūs svētus (10.p.) – atdalījis no pasaules un nolicis Dieva pusē, lai mēs dzīvotu tādu dzīvi, kā Dievs vēlas. Tādēļ mums nav jāpūlas dzīvot svētu dzīvi, lai iegūtu Dieva atzinību vai piedošanu, jo to visu jau Jēzus mūsu dēļ ir izdarījis. Protams, mums joprojām ir jāturpina klausīt Dievam, jo tā ir Dieva griba, un tādā veidā mēs varam izrādīt Viņam pateicību un rādīt pasaulei Dieva standartus. Bet Jēzus ir bijis tas, kas ar savu dzīvi mums parādīja, ko nozīmē būt paklausīgam un kur ņemt spēku, lai tādi būtu. Mums atliek vien sekot Viņam.

Pārdomā, ka ar vienu Jēzus upuri ir pietiekami visiem un uz visiem laikiem. Kādas domas tas tevī izraisa? Runā par to visu ar Dievu pateicībā, slavā, jautājumos…

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com

Dalies: