Smaids

Smaids

Smaids
Bībeles lasījums / Psalms 118,1–14/

Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs,
jo uz mūžiem viņa žēlastība!
Lai saka Israēls:
uz mūžiem viņa žēlastība!
Lai saka Ārona nams:
uz mūžiem viņa žēlastība!
Lai saka tie, kas bīstas Kunga:
uz mūžiem viņa žēlastība!
No slazda es saucu Kungu,
no plašumiem man atsaucās Kungs!
Kungs ar mani, es nebaidos –
ko var padarīt man cilvēks?
Kungs ar mani, viņš palīdz man,
lepni nolūkošos uz tiem, kas nīst mani!
Labāk patverties pie Kunga
nekā paļauties uz cilvēkiem.
Labāk patverties pie Kunga
nekā paļauties uz augstmaņiem.
Visas tautas sanāca ap mani –
Kunga vārdā es tās atvairīju.
Tās nāca ap mani, tās lenca mani,
Kunga vārdā es tās atvairīju.
Tās salaidās ap mani kā bites,
tās izdega ātri kā uguns ērkšķos,
Kunga vārdā es tās atvairīju.
Grūstin tu mani grūdi – es kritu –
Kungs mani noturēja.
Mans spēks un vara ir Kungs,
viņš man tapis par pestīšanu.

 

Bībeles pārdomas

Dievs, dod, kaut es spētu izjust, cik liela ir Tava žēlastība man! Dod man prieku par Tavu mīlestību!

Ir brīvdienas rīts, un mani pamodina saules stari sejā. Sākusies jauna diena ar mīlestību sirdī. Tikai skatoties pa logu, tā īsti apjaušu, cik šī diena ir skaista. Saules stari glāsta zemi un atspīd rasas pilienos. Putnu dziesmas skan tik dzīvespriecīgi, un rīta migla ceļas uz debesīm. Šajā svētku dienā gavilē ik mazākā dzīvā radība un zemes dzīles.

Reizēm ir grūti saprast, cik liela ir Kunga žēlastība. Bet varbūt palīdzēs tas, ka katram ir dota iespēja ieraudzīt skaistumu pat šķietami ikdienišķā pelēcībā. Priecāties par to, ka var elpot un dzīvot. Arī brīžos, kad elpot ir grūti, Kungs ir ar ikvienu no mums. Viņš sniedz to, kas ir nepieciešams – spēku vārgumā un palīdzību, kad gadās nokrist. Uz Dievu var paļauties pat bezizejas situācijās, kad cilvēki ir bezspēcīgi (8.p.).

Psalms mums atgādina par Dieva žēlsirdību. Pret tevi, tavu ģimeni, draugiem un ienaidniekiem. Pret visiem cilvēkiem un visu dzīvo radību. Autors uzsver, ka cilvēkiem nevar uzticēties, jo grūtos un izšķirošos brīžos viņi mēdz pievilt. Bieži vien apkārtējie mūs pamet vai aizmirst tad, kad viņus vajag visvairāk. Pat draugi aizmirst, bet Dievs nekad neaizmirst. Uz Viņu var paļauties. Viņa žēlastībai nekad nebūs gala. Lai slavēts Tas Kungs!

Šodien kristīgās draudzes svin Vasarsvētkus, kas atgādina dienu, kad tikai izliets Svētais Gars. Arī tā ir Dieva žēlastība, kas palīdz iepazīt, iemīlēt un neaizmirst Viņu, kas dod spēku kalpot Viņam.

Vai tu apzinies Dieva žēlastību katrā dzīves situācijā? Lūdz, lai tu vari noticēt,ka Dievs ir labs vienmēr!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: