Skaļā balss

Skaļā balss

Skaļā balss
Bībeles lasījums /Psalms 29/

Dāvida psalms.
Atzīstiet, kas Kungam, jūs dievu dēli, –
atzīstiet Kunga godu un spēku!
Atzīstiet Kunga vārda godu!
Klanieties Kungam svētajos mitekļos!
Kunga balss pār ūdeņiem!
Godības Dievs liek pērkonam dārdēt,
Kungs ir pār lielajiem ūdeņiem!
Kunga balss savā spēkā –
Kunga balss visā dižumā!
Kunga balss nolauž ciedrus –
salauž Kungs Lebanonas ciedrus,
dancina Lebanonu kā teļu
un Sirjonas kalnus kā meža vērsi!
Kunga balss šķiļ uguns mēles!
Kunga balss liek drebēt tuksnesim,
Kungs drebina Kādēšas tuksnesi!
Kunga balss liek dzemdēt stirnām un izģērbj mežus,
viņa templī visi sauc: gods!
Kungs pār plūdiem valda,
valda Kungs mūžos kā ķēniņš!
Kungs lai dod spēku savai tautai,
Kungs lai svētī savu tautu ar mieru!

 

Bībeles pārdomas

Dievs, māci mani Tevi slavēt un godināt! Atver manas acis un sirdi redzēt Tevi dabā, dzirdēt Tavu balsi pērkonā!

Vasaras beigas ir pērkonu mēnesis. Cilvēkiem ir dažādas izjūtas, kad plosās negaiss. Vieni sajūsminās par dabas varenību, zibens skaistumu un lietus stiprumu. Citi baidās, ka tikai kaut kas nenotiek. Kādi priecājas, ka lietus nomazgā vasaras karstā gaisa sakarsētās ielas, bet citi uztraucas, ka spēcīgās lietusgāzes padara dubļainus lauku ceļus. Daži vēro negaisa trakošanu, bet citi paslēpjas, lai nebūt jāredz dabas varenība.

Šis psalms tēlaini apraksta pērkonu kā Dieva balsi, kā Dieva iespēju kaut ko teikt dabai un cilvēkiem. Mazus bērnus nereti baida ar pērkonu, ka Dieva dusmojoties. Cik daudz taisnības ir šajā uzskatā? Lai nu kā arī būtu, lai cik neskaidrs ir jautājums par Dieva dusmām pērkonā, viens tomēr ir skaidrs – Dievs ir izdomas bagāts un arī ārkārtīgi stiprs. Jo, stipram vējam, zibens karstumam un spēcīgam lietum nevar pretoties koki (5.-6.p.). Mežs, kas ir tik varens un majestātisks, zaudē savu varenību tad, kad stiprais vējš lauž kokus. Pēc tam cilvēki brīnās, cik gan liels spēks ir vējam, ka vienā mirklī var nogāzt vairākus gadu simtus augušus kokus.

Psalmists aicina mūs, lai, redzot Dieva spēku un dabas niecību, godājam Kungu (1.-2.,9.p.). Kā saskatīt Dieva varenību, ja ir dusmas un skumjas par postījumiem? Kā redzēt Viņa rūpes? Varbūt Dievs ik pa laikam atgādina, ka Viņš ir Kungs, ka Viņš nebeidz valdīt. Un mēs esam tikai Viņa pavalstnieki, kam atklāta sava Kunga varenība.

Kādas izjūtas tevi pārņem pērkona laikā? Kā tu šai dabas procesā saskati Dieva godību?

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: