Skaistuma konkurss

Skaistuma konkurss

Skaistuma konkurss

/Esteres 2, 1–23/

1 Pēc šiem notikumiem, kad ķēniņa Ahasvera dusmas bija rimušās, viņš atcerējās Vašti un to, ko viņa bija darījusi un kas bija lemts pret viņu.
2 Tad galminieki, kas viņu apkalpoja, sacīja: “Ir jāsameklē ķēniņam jaunas meitenes, it īpaši daiļa izskata jaunavas,
3 un lai ķēniņš ieceļ ierēdņus visās savas valsts zemēs, lai tie savestu daiļa izskata meitenes, jaunavas, Sūsas pilī, sievu namā, ķēniņa galminieka Hegaja uzraudzībā, kas sargā sievas, un lai dod viņām skaistuma kopšanai nepieciešamās ziedes,
4 un meitene, kas ķēniņam vislabāk patiks, lai top par ķēniņieni Vašti vietā.” Tas ķēniņam patika, un viņš tā darīja.
5 Sūsas pilī bija kāds vīrs, jūds, un viņa vārds bija Mordohajs, Jāīra dēls, tas Šimija dēls un tas Kīša dēls, kāds benjamīnietis,
6 kas bija aizvests no Jeruzālemes līdz ar izvestajiem, kurus izveda kopā ar Jūdas ķēniņu Jehonju Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars.
7 Un viņš bija uzaudzinājis Hadasu, tas ir, Esteri, sava tēvoča meitu, jo viņai nebija nedz tēva, nedz mātes; meitene bija daiļa auguma un skaista izskata, un, kad viņas tēvs un māte bija miruši, Mordohajs viņu pieņēma sev par meitu.
8 Kad ļaudis dabūja zināt ķēniņa pavēli un viņa lēmumu un kad daudzas meitenes tika savestas Sūsas pilī Hegaja uzraudzībā, tad arī Esteri aizveda uz ķēniņa pili Hegaja zināšanā; viņš pārzināja sievas.
9 Jaunā meitene patika viņam, ieguva viņa labvēlību, un viņš pasteidzās piešķirt viņai visiedarbīgākos skaistuma kopšanas līdzekļus un piemērotu uzturu, nodeva viņas rīcībā septiņas pašas labākās no visām ķēniņa pils kalponēm un novietoja viņu ar kalponēm sievu nama skaistākajā daļā.
10 Bet Estere neko nestāstīja par savu jūdisko izcelsmi un savām ģimenes lietām, jo Mordohajs bija noliedzis viņai to izpaust.
11 Un katru dienu Mordohajs staigāja gar sētu sievu nama priekšā, lai uzzinātu par Esteres labklājību un par visu, kas ar viņu notiek.
12 Kad ikvienai meitenei bija pienākusi kārta iet pie ķēniņa Ahasvera – pēc tam kad viņa divpadsmit mēnešus bija nodzīvojusi saskaņā ar noteikumiem par sievām, jo tik daudz laika prasīja viņu skaistuma pilnvērtīga izkopšana, proti, sešus mēnešus svaidīšana ar mirru eļļu un sešus mēnešus ar balzamiem, ziedēm un citiem skaistināšanas līdzekļiem, –
13 un kad meitene gāja pie ķēniņa, tad viņai deva visu, ko vien viņa vēlējās ņemt sev līdzi no sievu nama uz ķēniņa pili.
14 Vakarā viņa iegāja un no rīta atgriezās – bet uz otru sievu namu ķēniņa galminieka Šaašgaza uzraudzībā, kas sargāja blakussievas; viņa tad vairs nedrīkstēja pie ķēniņa iet, izņemot gadījumu, ja ķēniņš būtu atradis patikšanu pie viņas un viņa tad īpaši tiktu aicināta.
15 Kad pienāca Esteres, Abihaila, Mordohaja tēvoča meitas, ko Mordohajs bija sev par meitu pieņēmis, kārta iet pie ķēniņa, viņa neprasīja neko, izņemot to, ko viņai ieteica ķēniņa galminieks Hegajs, kas sargāja sievas; Estere bija atradusi labvēlību ikviena acīs, kas viņu redzēja.
16 Kad Estere tika ķēniņa Ahasvera viņa ķēnišķīgajā pilī viņa septītā valdīšanas gada desmitajā, tas ir, tebas mēnesī pieņemta,
17 tad ķēniņš iemīlēja Esteri vairāk par visām sievām, un viņa ieguva viņa laipnību un labvēlību vairāk par visām jaunavām, tā ka viņš lika ķēniņienes kroni viņai galvā un iecēla viņu par ķēniņieni Vašti vietā.
18 Un ķēniņš sarīkoja lielas dzīres visiem saviem lielkungiem un saviem kalpotājiem Esterei par godu, piešķīra zemēm nodevu atvieglinājumu un pavēlēja izsniegt ļaudīm papildu labības devu ar īsti ķēnišķīgu devību.
19 Un, kad jaunavas tika sapulcinātas otru reizi, Mordohajs sēdēja pie ķēniņa vārtiem.
20 Estere vēl joprojām nebija neko stāstījusi par savu jūdisko izcelsmi un saviem tuviniekiem, kā Mordohajs bija viņai pavēlējis, jo viņa darīja, kā Mordohajs teica, tāpat kā tad, kad viņa bija audzināšanā pie viņa.
21 Un tajās dienās, kad Mordohajs sēdēja pie ķēniņa vārtiem, divi ķēniņa galminieki, Bigtans un Terešs, no sliekšņa sargiem, iedegās pret ķēniņu tādās dusmās, ka mēģināja pacelt pret viņu roku.
22 Un šī lieta kļuva zināma Mordohajam, un viņš to izstāstīja ķēniņienei Esterei, un Estere stāstīja to ķēniņam Mordohaja vārdā.
23 Izmeklēja šo lietu ķēniņa pilnvarotie un atrada to atbilstošu patiesībai, un viņus abus pakāra pie koka. Un to ierakstīja dienu notikumu grāmatā ķēniņa zināšanai.

Bībeles pārdomas

Dieva gribu reizēm tiešām ir grūti saprast. Kur tu ņem drosmi dzīvot, kad vairs nesaproti notiekošā jēgu?

Pa visu zemi tiek izsludināts skaistuma konkurss, lai atrastu ķēniņam tīkamāko, skaistāko, cienīgāko sievu. Tik daudz skaistu un apburošu sieviešu! Kā zieds uzplaukst Estere – noslēpumaina, skaista, daiļa auguma meitene bez tēva un mātes, radinieka Mordohaja uzaudzināta. Esterei ir kāds noslēpums – viņas izcelsme. Jūdi nedrīkstēja precēties ar nejūdiem, iespējams, arī Ahasvers būtu vīlies, uzzinot, ka viena no pretendentēm ir no šīs dīvainās tautas.

Kā jutās Estere? Lasām, ka viņa bija radusi vienmēr paklausīt savu audzinātāju, tāpēc viņai kā audžumeitai bez materiāla nodrošinājuma nebija īpašu iespēju atteikties piedalīties šai pasākumā. Jā, varbūt laulības ar ķēniņu ir gods, bet tomēr veids, kā tās tiek rīkotas, ir mazliet apkaunojošs. Meitenes tiek novērtētas, pārbaudītas un dažas atzītas par nederīgām. Vai zaudētājai meitenei būs kādas nākotnes izredzes? Bet Esterei jāriskē, jo viņa ir atkarīga no sava audzinātāja žēlastības un gribas. Iespējams, arī Mordohajam bija sāpīgi redzēt sava tēvoča meitu šādā skaistuma skatē, bet varbūt tā viņu materiālajā stāvoklī bija vienīgā iespēja? Katrā ziņā Mordohajs nepamet Esteri vienu šai pasākumā (11.p.).

Bet vismaz vienā ziņā Estere ir pārāka par pārējām konkursa dalībniecēm – viņas laipnība noskaņo citus labvēlīgi. Esteri iemīl ikviens (9.,15.,17.p.). Šī tomēr ir īpaša meitene! Arī ķēniņš Ahasvers iemīl Esteri un dara par savu ķēniņieni. Tas ir brīnums vai likumsakarība?

Mūsdienās varbūt arī būtu daudz tīkotāju pēc valsts vadītāja sievas goda. Interesanti, kas iegūtu šo sabiedrisko stāvokli – kāda ambicioza sieviete, kas vēlētos valdīt kopā ar vīru un kurai svarīgs naudas maka biezums? Bet varbūt kāda bārene, kurai pat nav izvēles piedalīties vai nē un kura sev nevēlas neko?

Kā tu rīkojies tad, kad tavs liktenis ir citu rokās? Nekas šeit nav teikts par Esteres ģimenes attiecībām ar Dievu, tomēr – kā ticība dzīvajam Dievam varētu palīdzēs neziņas brīžos?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: