Šīs nav stāsta beigas

Šīs nav stāsta beigas

Šīs nav stāsta beigas

/Jeremijas 30,1–24/

1 Vārds, kas Jeremijam nāca no Kunga: 2 “Tā saka Kungs, Israēla Dievs: pieraksti grāmatā visus vārdus, ko es tev sacīju! 3 Jo, redzi, nāk dienas, saka Kungs, kad es pārvedīšu savu tautu Israēlu no gūsta, saka Kungs, es atvedīšu viņus uz zemi, ko es devu viņu tēviem, un viņi to iemantos!”
4 Šie ir vārdi, kurus Kungs runāja uz Israēlu un Jūdu. 5 Tā saka Kungs:
“Mēs dzirdējām drausmu balsi,
briesmas, ne miers!
6 Nu prasiet, nu redziet:
vai vairs vīri dzimst,
kādēļ es redzu ik vīru
ar rokām uz gurniem
kā dzemdētājai?
Ik vaigs novērsts
un nodzeltējis!
7 Vai! Liela tā diena,
nav līdzīgas!
Tas ir Jēkaba nelaimes laiks,
no tā viņš tiks glābts!
8 Tajā dienā, saka Pulku Kungs, es noraušu viņa jūgu no tava kakla, tavas saites es saraušu, un svešie tevi vairs nekalpinās. 9 Viņi kalpos Kungam, savam Dievam, un Dāvidam, savam ķēniņam, ko es tiem došu!
10  Tu nebaidies, Jēkab,
mans kalps,
saka Kungs,
nebīsties, Israēl,
jo, redzi, no tālienes es tevi glābju,
tavus pēcnācējus no gūsta zemes,
atgriezīsies Jēkabs
un dzīvos bez rūpēm,
dzīvos bez rūpēm,
neviens viņu vairs nebaidīs.
11 Jo es esmu kopā ar tevi,
saka Kungs,
lai tevi glābtu,
jo es piebeigšu visas tautas,
starp kurām es tevi izklīdināju,
bet tevi es nepiebeigšu,
tik ar tiesu pārmācīšu,
bez soda jau neatstāšu!
12 Jo tā saka Kungs:
nedziedināms tavs posts,
sirgst tava brūce!
13 Nav kas aprūpē tavu čūlu,
kas sadziedē tavu kreveli – nav tev!
14 Visi tavi mīlnieki tevi aizmirsuši,
tevi tie nemeklē,
jo kā naidnieks es tev situ brūces,
bez žēluma pārmācīju –
tavu vainu daudzuma dēļ un
tavu grēku skaita dēļ!
15 Kādēļ tu kliedz par savu postu,
tavas sāpes nav dziedējamas –
tavu vainu daudzuma dēļ,
tavu grēku skaita dēļ
es tev to darīju!
16 Tiks aprīti visi,
kas grib aprīt tevi,
visi tavi naidnieki
aizies gūstā,
visi tavi smējēji
par izsmieklu kļūs,
un visus tevis laupītājus
es pašus par laupījumu atdošu!
17 Es dziedēšu tavu kreveli,
tavas brūces es dziedināšu,
saka Kungs,
visi sauks tevi par patrenkto –
tā ir Ciāna,
tā nerūp nevienam!
18 Tā saka Kungs:
redzi, es likšu,
lai nāk atpakaļ Jēkaba teltis,
viņa mājokļus es apžēlošu,
uz pakalna atkal uzbūvēs pilsētu,
un pils būs īstajā vietā!
19 Tad atkal skanēs
pateicības un prieka balss,
es viņus vairošu,
tie mazumā neies,
es viņus celšu godā,
tie nebūs sīki.
20 Viņa bērnu būs tik, cik iepriekš,
viņa pulks manā priekšā būs stiprs,
un es viņa apspiedējus piemeklēšu!
21 Viņam būs savi dižciltīgie,
viņa valdnieki celsies no paša vidus,
es viņu sev tuvināšu,
un viņš tieksies pie manis, –
jo kurš gan liks ķīlā savu sirdi,
lai pats tiektos pie manis,
saka Kungs.
22 Un jūs būsiet mana tauta,
un es būšu jūsu Dievs!”
23 Redzi, atnāca Kunga niknuma vētra,
un viesulis virpuļo,
tas ķers ļaundaru galvu!
24 Kunga dusmu vētra prom negriezīsies,
līdz viņš darīs un dabūs,
ko viņa sirds nodomājusi! –
pēdējās dienās,
tad jūs to sapratīsiet!
Skumjas tiks vērstas priekā

Bībeles pārdomas

Lai šie vārdi piepilda tavu sirdi: „Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā un jūs Svētā Gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā.” (Romiešiem 15:13)

Kas var izdziedināt nedziedināmo? Vienīgi Dievs. Sods, kas piemeklēja Jūdu, bija tik briesmīgs, kas varēja šķist kā nedziedināma brūce (12.-14.p.). Sāpes bez atvieglojuma (15.p.). Ģimene un draugi ienaidnieku nogalināti, Jeruzāleme, Dieva izredzētā pilsēta, nopostīta. Tomēr arī šis smagumsvēl nav stāsta beigas, kā tas bieži ir, jo esam kopā ar Dievu. Dievs darīs neiespējamo iespējamu un dziedinās nedziedināmo brūci. Izpostītā pilsēta tiks atjaunota (18.p., sk. arī Nehemijas grāmatu). Dievs atjaunos savus ļaudis, un viņus raksturos pateicība, nevis žēlabas (19.p.). Viņi vairs nebūs mazs zariņš, jo viņu saknes augs un pats Dievs nostiprinās viņu kopienu (20.p.).

Ko mēs varam paņemt sev no šī vēstures notikuma? Te parādās Dieva pamatīgā un nemainīgā daba – Viņš ir taisnīgs un līdzjūtīgs (11.,17.p.). Ja Viņš ko apsola, Viņš to arī dara.

Nākamajā reizē, kad dzīves apstākļi šķiet tevi nomācam, atceries Jeremiju un atgādini sev, ka tas, kam tu ej cauri, nav stāsta beigas. Dievs ir tava stāsta daļa, patiesībā, Viņa darbs tavā dzīvē ir pats stāsts.

Uzraksti un glīti noformē atgādinājumu, ka Dievs ir ar tevi, neskatoties ne uz kādiem apstākļiem. Paveries apkārt, vai tev nav kāds draugs, kas ir grūtā situācijā. Atbalsti un iedrošini viņu!

 

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: