Sašķeltas ģimenes

Sašķeltas ģimenes

Sašķeltas ģimenes

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 49–53/

49 Uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu! 50  Bet ir kristība, kurā man jātop kristītam, un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. 51 Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru uz zemes? Nebūt ne, es jums saku, bet gan šķelšanos! 52 No šā laika pieci vienā namā sašķelsies: trīs pret diviem un divi pret trim. 53 Tēvs stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīramāte pret vedeklu un vedekla pret vīramāti.”

Bībeles pārdomas

„Tas, kurš dod tev šo dienu, dos arī visu, kas tev šajā dienā nepieciešams.” (Gregorijs no Nisas)

Ja vienam negaršo gaļa, bet otram negaršo dārzeņi, tad ģimenē ir grūti vienoties par to, ko ēst pusdienās. Kāda neuzticības dēļ vīrs un sieva nevar vairs palikt kopā, un ģimene tiek sašķelta. Bet vai tiešām arī kristietības dēļ ģimenes sašķeļas?

Ir dīvaini redzēt, kā Miera Valdnieks šķietami rīkojās pret savu dabu. Kā tas var būt, ka Viņa kristības ir tik grūtas un nemieru nesošas (49.-50.p.)? Kristības, par kurām te runāts, ir Jēzus nāve krustā, un cik dīvaini izklausās, ka tā bija šķelšanās cēlonis. Bija un joprojām ir tie, kas pieņem Jēzus glābjošo rīcību un tie, kas to atraida. Jēzus dēļ sabiedrība tiek šķelta divās daļās. Tās sekas ir arī jūtamas ģimenēs. Viens ģimenes loceklis seko Jēzum, mēģina dzīvot tā, lai izpildītu Dieva gribu, bet otrs to nesaprot un sāk pārmest savam tuviniekam. Romas impērijas laikā, kad Jēzus šos vārdus teica, cilvēki riskētu ar savu dzīvi, ja sekotu Jēzum. Evaņģēlijs prasa atbildi. Un evaņģēlija dēļ būs tiesāšana, kuras simbols jūdiem bija uguns (49.p.).

Šodien Latvijā reliģiskā brīvība nozīmē, ka neriskējam vairs ar savu dzīvi, sekodami Jēzum, bet tomēr vairākiem draud nesapratne savā ģimenē un varbūt pat šķelšanās ticības dēļ. Jēzus vienmēr teica, ka sekot Viņam dārgi maksā, bet tā cena bija un paliek maksāšanas vērta. Ir sāpīgi būt nesaprastam savā ģimenē, bet ir vēl sāpīgāk dzīvot bez Jēzus. Jēzus var mums palīdzēt izturēt šīs sāpes, līdz mēs tiekam Viņa mierā.

Lūgšana: Jēzu, tad kad mana sekošana Tev atnes grūtības un nesaprašanu, iedvesmo mani, lai es nenogurstu un nepadodos. Āmen.

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: