Radinieki

Radinieki

Radinieki
Bībeles lasījums /Lūkas 8, 16–21/

Gaismekli iededzis, neviens to neslēpj zem trauka vai zem gultas, bet liek lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu.  Nav nekā apslēpta, kas netaptu redzams, nav nekā noglabāta, kas reiz netaptu zināms vai nenāktu atklātībā.  Tad nu pielūkojiet, kā jūs klausāties; jo, kam ir, tam dos, bet, kam nav, tam atņems arī to, ko tas tur par savu.”
Pie viņa atnāca māte un viņa brāļi, bet ļaužu pūļa dēļ nevarēja viņam tikt klāt. Un kāds viņam teica: “Tava māte un tavi brāļi stāv ārā un grib tevi redzēt.” Bet viņš sacīja: “Mana māte un mani brāļi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pilda.”

 

Bībeles pārdomas

Cik iedrošinoši ir citus kristiešus uzskatīt par brāļiem un māsām, jo tad tu zini, ka katram vari lūgt palīdzību.

Jēzum stāstot par Dieva Vārdu un to, kādai jābūt mūsu attieksmei pret to, Viņu satikt ir atnākusi Viņa ģimene. Kā nu būs? Vai Jēzus pametīs savus klausītājus un steigsies pie savējiem? Jo kāds laiks jau bija pagājis, kopš Viņš nebija redzējis savus radiniekus, tāpēc noteikti bija noilgojies pēc viņiem. Tomēr tā nenotiek, Jēzus parāda, ka ikviens, kas Viņam seko, Viņu klausās un klausa Viņa vārdam, ir Viņam brālis un māsa. Jēzus pasaka, ka asinsradniecība nav pārāka par to radniecību, ko mums dod Debesu Tēvs un ticība Viņam. Šie cilvēki, kas klausās, nav mazāk nozīmīgi kā radinieki.

Ar savu attieksmi pret savējiem, Jēzus pats parāda attieksmi pret Dieva Vārdu. Viņš ir nācis uz zemes, lai sludinātu to un dara to arī pašlaik. Tas ir svarīgāk kā satikties ar saviem radiniekiem. Sveces gaisma nav liela, tā nespēja izgaismot plašu telpu. Tomēr tās uzdevums ir dot gaismu. Cilvēki, īpaši tad, kad nebija elektrības, nepirka sveces savam priekam vien, bet tieši mērķim – dot gaismu. Svece kā Dieva Vārds izgaismo visu, ko cilvēks grib apslēpt (17.p.). Tieši tāpēc Jēzus piekodina klausīties uzmanīgi, lai Vārda augļi būtu redzami dzīvē (18.p.). Tos, kam ir šī svece un kas to lieto tai paredzētajam mērķim, Dievs apbalvos. Tāpat arī tie, kas neprot novērtēt un lietot gaismu, saņems, kas pienākas (18.p.). Mēs esam atbildīgi, lai gaisma, kas dota mums, spīdētu arī citiem. Tiem, kas varētu būt mūsu brāļi un māsas.

Kas tev jāmaina tavā attieksmē pret cilvēkiem tavā draudzē? Ko tu varētu darīt, lai tavi radinieki kļūtu par īstiem brāļiem un māsām tev?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: