Prieka avots

Prieka avots

Prieka avots
Bībeles lasījums /Psalsms 19/

Korvedim. Dāvida psalms.
Debesis vēsta par Dieva godu,
viņa roku darbu teic debesjums,
diena dienai valodas vērpj,
nakts naktij nes vēsti –
nav valodas, nav vārdu,
viņu balsis pat nedzird!
Pār visu zemi sniedzas to mērs,
līdz pasaules malai viņu vārdi!
Debesīs viņš uzcēlis saulei telti.
Kā līgavainis tā iznāk no kāzu telts,
līksma kā spēkavīrs, kas skrējienā metas,
no debesu malas tā iznāk
un ripo līdz debesu galam –
kas var paslēpties no viņas svelmes?
Kunga bauslība pilnīga, tā atveldzē dvēseli,
Kunga liecība droša, tā vientiesi dara gudru,
Kunga pavēles skaidras, tās sirdi ielīksmo,
Kunga bauslis šķīsts, tas dara acis gaišas,
Kunga bijība šķīsta, tā pastāv mūžam,
Kunga spriedumi taisni, visos ir patiesība,
par zeltu tie tīkamāki un tīrzelta krājumiem,
saldāki nekā medus un pilošas kāres.
Un tie tavam kalpam liek atcerēties –
kas tos ievēro, tas manto daudz.
Kurš pamana savas kļūmes?
No apslēpta grēka attīri mani!
Arī no atklātas spīts savu kalpu sargi –
lai nevalda tā pār mani,
tad būšu krietns un brīvs no lielas vainas!
Lai tev tīk manas runas un sirds pārdomas,
Kungs, mana klints un mans glābējs!

Bībeles pārdomas

Vai tu esi piedzīvojis prieku, ko var dot vienīgi Dievs? Lūdz, lai Viņš dāvā tev prieku šodien!

Kas tev sniedz patiesu prieku? Vai labi padarīts darbs? Varbūt brīva diena? Varbūt tas, ka beidzot vari izgulēties? Ko tu varētu salīdzināt ar zeltu? Tik daudz jautājumu piezīmes sākumā. Bet daudz vairāk jautājumu izraisa šis tik labi zināmais psalms. Dabas varenība un Dieva varenība. Šīs divas lietas pārsteidz psalma autoru. Par tām viņš dzied un slavē tās. Un aicina arī dabu pievienoties Dieva slavēšanā, pareizāk, viņš ir pārliecināts, ka daba nav jāaicina, jo tā jau slavē Dievu (2.-3.p.).

Par ko tu varētu slavēt Dievu? Dīvaini, bet psalmists pateicas un godā Kungu par gudrību, kas ir atklājusies Viņa Vārdā (8.-9.p.). Tieši likumi un pavēles rada viņā prieku, tieši tos psalmists salīdzina ar zeltu, viscēlāko metālu un ar medu, saldāko no dabīgajām lietām. Kā var likumi un pavēles izraisīt prieku? Varbūt tāpēc, ka tie dod drošību, tie pasaka, ko cilvēkam ievērot, lai viņam dzīvē veiktos, lai varētu Dievam patikt. Līdzīgi kā mēs, pieaugušie, dodam likumus bērniem, lai pasargātu viņus no kļūdām, lai atvieglotu viņu dzīvi, lai gan bērni to bieži neapzinās. Neviens jau neapzinās savas kļūdas, bet ir Dievs, kas var tās parādīt un var mūs mainīt (13.p.). Mums ir iespēja būt tīriem Dieva priekšā, ja vien to patiešām vēlamies. Psalmists pazīst Dievu un ļoti grib patikt Viņam. Šis psalms atklāj mazu daļiņu no Dieva labestības, gādības un varenības, bet arī tas jau ir tik daudz.

Lūdz, lai Dievs tevi šķīsta no tavām neapzinātām kļūdām!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: