Priecīgā dienā

Priecīgā dienā

Priecīgā dienā
Bībeles lasījums /Psalms 30/

Dāvida psalms. Dziesma tempļa iesvētīšanai.
Es cildināšu tevi, Kungs, –
kā no akas tu mani izcēli,
tu neļāvi naidniekiem smieties par mani!
Kungs, mans Dievs, es brēcu uz tevi,
un tu mani dziedināji,
Kungs, no šeola tu mani uzvedi,
tu dzīvu izvedi mani no bedres!
Dziediet Kungam jūs, uzticīgie,
un pateicieties, pieminēdami viņa svētumu!
Jo tik mirkli viņa dusmas,
bet uz mūžu viņa labvēlība!
Vakarā raudas nāk sērst,
bet no rīta līksme.
Savā pārticībā es teicu:
nemūžam neklupšu!
Kungs, savā labvēlībā tu darīji mani stipru kā kalnu –
līdzko tu novērsies, es iztrūcinājos!
Tev, Kungs, es saucu,
savu Kungu es karsti lūdzos:
kāds tev guvums no manām asinīm
vai ja es nokāptu bedrē?
Vai tad pīšļi slavētu tevi,
vai tie paustu tavu patiesību?
Uzklausi, Kungs,
žēlo mani, Kungs,
esi man palīgs!
Tu pārvērti manas vaimanas dejā,
tu noraisīji man maisu
un apjozi mani ar prieku,
lai dzied tev mans gods un neklusē!
Kungs, mans Dievs, mūžam pateikšos tev!

 

Bībeles pārdomas

Vai tu kādreiz esi aplaudējis Dievam par to, ko Viņš dara tavā dzīvē? Vai tu pateicies Dievam, zinot, ka tev joprojām ir problēmas?

Šī psalma pirmajā pantā rakstīts, ka tas dziedāts tempļa iesvētīšanas dienā. Varam iedomāties emocijas, kas virmoja visā tautā, kad templis, Dieva klātbūtnes simbols, Dieva mājvieta uz zemes bija gatavs. Šī diena tad ir kā atskatīšanās uz Dieva vadību visā vēstures gaitā. Sava Kunga godāšana un slavēšana.

Dievs ir tāds Kungs, kas ne mirkli nav atstājis savējos, Viņš ir bijis nomodā par sev uzticīgo labklājību tad, kad bija jācīnās ar ienaidniekiem (2.p.), kad smaga slimība draudēja atņemt dzīvību (3.-4.p.). Tik labs ir Kungs. Un psalma dziedātājs tik ļoti paļaujas uz Viņa apsardzību, ka baidās palikt viens (8.p.). Par sava Dieva labvēlību un žēlastību viņš dzied un aicina citus pievienoties, jo katram taču ir savs stāsts par to, kā Dievs ir palīdzējis, izdziedinājis, piedevis, atjaunojis spēkus un vēl, un vēl. Šis saraksts varētu būt garum garš, ja katrs atsauktu atmiņā pilnīgi visu, ko Dievs viņam labu darījis.

Cilvēkiem ir paradums pateikties īpašās reizēs: svētkos, gadu mijā, dzimšanas dienā. Kā pateikties tad, kad liekas, ka piedzīvojam vismelnāko dienu, kad neveicas, kad slimojam, kad liekas, ka Dievs klusē? Dāvids iesaka tajās reizēs, kad esam neapmierināti, lūgt Dievu, lai Viņš palīdz „novilkt sēru drēbes” (12.p.). Varbūt jāvingrinās pateikties Dievam visos apstākļos, tad arī radīsies apmierinātība ar dzīvi.

 Slavē Dievu par saviem sasniegumiem, par izdošanos, par veselību, par iespējām, par to, ka tieši tu esi tu!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: