Priecāties vai nē

Priecāties vai nē

Priecāties vai nē
Bībeles lasījums /Psalms 118, 15-29/

Uzvaras gaviļu balsis taisno teltīs:
Kunga labā roka ir jaudājusi!
Kunga labā roka ir pacelta augstu!
Kunga labā roka ir jaudājusi!
Es nenomiru, es paliku dzīvs,
lai izstāstītu Kunga darbus.
Rātin rāja mani Kungs,
bet nāvei neatdeva mani.
Atveriet man taisnības vārtus,
ka ienāku tajos pateikties Kungam, –
tie ir Kunga vārti, taisnie ienāks tajos.
Pateicos tev, ka tu man atbildēji,
ka tu tapi man par pestīšanu!
Akmens, ko namdari atmetuši,
ir tapis par stūrakmeni.
Kungs licis tam notikt,
mūsu acīm tas liekas brīnums.
Šī ir diena, ko Kungs devis,
gavilējiet un līksmojiet šodien!
Ak, Kungs, glāb jel mūs,
ak, Kungs, liec, lai mums izdodas!
Svētīts, kas nāk Kunga vārdā!
Mēs jūs svētījam no Kunga tempļa!
Kungs ir Dievs, viņš mums iededza gaismu!
Rotājiet gājienu pazarēm līdz pat altāra ragiem!
Tu esi mans Dievs, un es pateikšos tev –
mans Dievs, es tevi cildināšu!
Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs,
jo uz mūžiem viņa žēlastība!

Bībeles pārdomas

Kā tu šodien varētu izteikt Dievam savu pateicību par Viņa mīlestību uz tevi? Pamēģini!

Pateicība un slava Dievam šai dziesmā plūst kā ūdens pār kausa malām. Jau psalma sākumā, ko lasījām vakar, viņš bija tik līksms, un turpinājums ir vēl jo iedvesmojošāks. Ir viegli iztēloties šī dziedātāj sejas izteiksmi, aizgrābtību, sajūsmu, kas viņu pārņēmusi, slavējot Dievu. Hm, kādas ir mūsu sejas, baznīcā dziedot slavas dziesmas? Tik bieži tās ir kā smagu un nomācošu, monotonu uzdevumu pildot.

Šis psalms ir iedvesmojis daudzus cilvēkus, kas savu dzīvi veltījuši, lai kalpotu Dievam. 22. pantu citē Pēteris (1. Pētera 2,7), ilustrēdams Jēzus patieso vērtību un ļaužu attieksmi pret Viņu. 26. pantu kā pravietojuma par Jēzus dievišķības piepildījumu citē Matejs. Lūka un Jānis savos evaņģēlijos, kad stāsta par Jēzus ieiešanu Jeruzalemē (Mt 21,9; Mk. 11,9; Jņ 12,13). Evaņģēlisti min, ka šos vārdus teicis pats Jēzus par sevi (Mt. 23,39; Lk. 13,37). Toreiz, kad šis psalms tika sarakstīts, šie vārdi cilvēkiem vēl nebija atklāti, bet tomēr tie bija iemesls, lai priecātos un līksmotos tagad tos vēl izprotot to notikumu kontekstā. Cik gan daudz vairāk ir iemesls līksmoties mums, kad redzam, ka ir piepildījies Dieva apsolījums dot mums pestītāju! Psalmists piedzīvoja, kā Dievs izglābj no briesmām uz zemes, bet mēs esam piedzīvojuši un noticējuši, ka Dievs izglābj no mūžīgas pazušanas. Vai tas nav iemesls priekam, kas paliek arī tad, kad dzīve nešķiet tik viegla. Bet šīs zemes dzīve vēl nav viss.

Par ko tu šodien gribētu pateikties Dievam? Dari to tagad!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: