Prāta banka

Prāta banka

Prāta banka
Bībeles lasījums /Lūkas 9, 18–27/

Reiz, kad viņš vientuļā vietā lūdza Dievu un arī mācekļi bija ar viņu, viņš tos izjautāja: “Ko ļaudis runā par mani – kas es esmu?”  Tie atbildēja: “Jānis Kristītājs, bet citi – Elija, vēl citi – kāds no senajiem praviešiem esot augšāmcēlies.”  Tad viņš jautāja: “Bet ko jūs sakāt – kas es esmu?” Pēteris atbildēja: “Dieva Svaidītais.”
Bet viņš tos apsauca, piekodinādams nevienam to nestāstīt, un teica: “Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš, jātiek vecajo un virspriesteru, un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam, un trešajā dienā tam būs augšāmcelties.”  Tad viņš visiem sacīja: “Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu ik dienas un seko man.  Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet, kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sevi pašu pazudina vai nodara sev ļaunumu? Kas būs kaunējies manis un manu vārdu dēļ, tā dēļ kaunēsies Cilvēka Dēls, kad viņš nāks savā un sava Tēva, un svēto eņģeļu godībā. Patiesi es jums saku: daži no šeit stāvošajiem nāvi nebaudīs, iekams nebūs redzējuši Dieva valstību.”

 

Bībeles pārdomas

Mīļais Kungs, izmaini manu priekšstatu par Tevi! Palīdzi man Tevi pilnīgāk iepazīt!

Gribi ātri kļūt bagāts? Tikai atbildi, kas ir Jēzus? Vai Viņš ir – a) Elija; b) Jānis Kristītājs; c) sens pravietis; d) Dieva Kristus?

Pareizās atbildes zināšana uz jautājumu, kas ir Kristus, iespējams, palīdzēs kādam iegūt 1 miljonu nobružātu santīmu, ja šis jautājums būs pēdējais, izšķirošais prāta spēlē. Bet par pareizās atbildes zināšanu ceļojumu uz debesu valstību neviens balvā nesaņems.

To, ka Jēzus ir Dieva Dēls, protams, no dažādiem avotiem dzirdējuši ir daudzi. Jēzus nav leģenda. Atzīt, ka Jēzus ir Kristus, nozīmē mainīt visu savu dzīvi.

Šodien mēs lasījām, ka Pēteris zināja atbildēt uz Jēzus uzdoto jautājumu. Viņš, tāpat kā citi mācekļi, sekoja Jēzum it visur, kur vien Viņš gāja sava Tēva vadībā. Daudziem šķiet, ka var nokristīties baznīcā un tad iet savu ceļu, justies tādiem „svētītiem” un saukt sevi par kristiešiem. Nevienam jau negribas nodzīvot dzīvi pa tukšo, aiziet garām debesīm. Bet ir viegli iekrist maldos, domājot, ka formālas kristības un vienreizēja Dieva atzīšana ved uz debesīm. Kristus mums atklāj, ka tiem, kas vēlas sekot Viņam, ir jāatstāj mierā sava vecā dzīve, kurā bija grēks, maldi, ļaunums un jāuzņemas atbildība, sākot jaunu dzīvi ar Viņu. Nest savu krustu nenozīmē iet to pašu ciešanu ceļu, ko gāja Jēzus. Mūsu krusts – tā ir nepieciešamība uzņemties atbildību par visu, ko darām. Tāpēc arī ar zināšanu par to, kas ir Kristus, vien ir par maz.

Kādas ir tavas attiecības ar Kristu? Kā tu Viņam seko?

 

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: