Pareizie akcenti

Pareizie akcenti

Pareizie akcenti

Bībeles lasījums /Lūkas 11, 27–32/

27 Kad viņš tā runāja, kāda sieviete ļaužu pūlī paceltā balsī sacīja viņam: “Laimīgas tās miesas, kas tevi nēsājušas, un krūtis, kas tevi zīdījušas!” 28 Bet viņš teica: “Vēl jo vairāk laimīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un to pilda!” 29  Kad sapulcējās ļaužu pūlis, viņš sāka runāt: “Šī paaudze ir samaitāta paaudze. Tā meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dota kā vien Jonas zīme. 30  Tāpat kā Jona kļuva par zīmi niniviešiem, tā Cilvēka Dēls būs šai paaudzei. 31  Dienvidu ķēniņiene celsies tiesas dienā pret šīs paaudzes ļaudīm un tos notiesās, jo viņa nāca no tālām zemēm dzirdēt Sālamana gudrību; un, redzi, te ir vairāk nekā Sālamans. 32  Ninives vīri celsies tiesas dienā pret šo paaudzi un to notiesās, jo, kad Jona sludināja, tie atgriezās no grēkiem; un, redzi, šeit ir vairāk nekā Jona.

Bībeles pārdomas

Lūdz, lai Dievs tev atklāj kaut ko jaunu par sevi šodien! Lūdz, lai tev ir prieks būt kopā ar savu Dievu!

Ir tādi daudzdimensiālie attēli. Pirmajā mirklī tie šķiet vienu ķeburu virknējums. Ir jāpasēž, jāiedziļinās, jāizmaina skatiena leņķis, lai atklātos brīnumains, telpisks attēls. Pūles attaisnojas – ieraudzītais ir apbrīnas vērts.

Man radās iespaids, ka Jēzus savu auditoriju šīsdienas lasījumā arī aicina izmainīt skatījumu, ieskatīties dziļāk, paturēt un novērtēt jaunatklāto. Ne viss ir uzreiz ieraugāms un saprotams, un, šķiet, Jēzus pat necenšas to tik vienkārši atklāt. Ir jāpiepūlas, lai saprastu, kāds sakars Jēzum ar Jonu un Viņa vēstij ar Salamana gudrību. Kas bija ar tiem niniviešiem? Jēzus sacītais izskan diezgan bargi. Tas liek aizdomāties, ka ieraudzīt pareizos akcentus ir ne tikai vērtīga, bet obligāti nepieciešama lieta. Kā savādāk lai novērtē Viņa mācību, nāvi, augšāmcelšanos pēc trim dienām un grēku piedošanu? Taču cilvēka dabā ir arī īpašība ātri pierast un uzskatīt par pašsaprotamām visas labās lietas, kuras iegūstam.

Kad visu šo pārdomāju, tiešām otršķirīgu nozīmi iegūst visādas ārišķības un simboli, relikvijas no Svētās zemes un citādas lietiņas, kas ir tik ļoti mīļas cilvēciskai dabai. Varbūt tāpēc, ka tās ir taustāmas, kaut patiesībā tikai ķeburi telpiskajā bildē, bet patiesais attēls ir kaut kur dziļāk.

Kā tev izdodas atklāsmi par Jēzu, Viņa veikumu, sarūpēto mantojumu uzturēt sevī aktuālu? Vai centies saskatīt vēl vairāk?

 

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: