Palieciet uzticīgi!

Palieciet uzticīgi!

Palieciet uzticīgi!

Bībeles lasījums /Ebrejiem 10,26–31/

“26 Ja mēs tīšuprāt grēkojam, kad esam saņēmuši patiesības atziņu, vairs nav upura par grēkiem, 27 bet ir tikai briesmīga gaidīšana uz tiesu un uguns svelmi, kas aprīs pretiniekus.  28 Ja kāds atmet Mozus bauslību, tas bez žēlastības pēc divu vai trīs liecinieku liecības tiek nokauts.  29 Kā jūs domājat, cik daudz lielāku atmaksu pelnījis tas, kas minis kājām Dieva Dēlu, nav turējis par svētām jaunās derības asinis, ar kurām tas ticis šķīstīts, un aizvainojis žēlastības Garu?  30 Mēs zinām, ka ir sacīts: man pieder atriebšana, es atmaksāšu! Un vēl: Kungs tiesās savu tautu. 31 Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokās!”

 

Bībeles pārdomas

Dievs, pasargā mani no tā, ka es varētu aiziet prom no Tevis! Palīdzi man visiem spēkiem pieķerties Tev un palikt pie Tevis!

Atceros – tad, kad tikko biju iesākusi ticības ceļu, man nebija nekādu šaubu, ka tas ir vienīgais patiesais ceļš, un mana mīlestība uz Jēzu bija karsta. Ja kāds man tajā laikā būtu teicis, ka pienāks šaubu laiks, kad pienāks laiks, kad ar lēmuma palīdzību vien varēšu palikt uzticīga, nebūtu ticējusi. Tajā laikā Dievs nevadīja cauri ielejām, deva to, ko es varēju saprast, panest un izturēt.

Šī vēstules daļa jau skaudri uzrunā mūs visus, stāstot, ka būs tādi laiki, kad nebūs viegli palikt ticīgam, kad pasaule kārdinās novērsties no Jēzus nestā upura. Vēstules autors atgādina Mozus derību – ja šajā laikā tie, kas novērsās no derības, tika nomētāti akmeņiem, cik tad daudz nopietnāk ir tad, ja pagriežam muguru pašam Dieva Dēlam (29.p.)! Ja kāds ar nodomu un apzināti noliedz Kristus upuri, tas pakļauj sevi tiesai, un nav vairs ceļa atpakaļ, kā atjaunot attiecības ar Dievu. Autors mūs brīdina, iedrošina un spiež. Grēks, kas minēts 26. pantā nav netīšs pārkāpums vai kāds negadījums vai slikts ieradums, bet gan tīša sacelšanās pret Dievu un pret evaņģēliju kā stabils, grēcīgs dzīvesveids. Tāds dzīvesveids, kas apliecina, ka Dievs un Viņa darbs šī cilvēka acīs ir nevērtīgs un nesvarīgs. Dievs nespēj tādu cilvēku glābt, jo viņš jau pats ir sev spriedumu parakstījis. Dievs neļauj, ka Viņa plānu cilvēki sabradā un negodā, Viņš tiesās un sodīs tos, kas ir Viņu iepazinuši, bet tad nolieguši.

Kas tavā ticībā ir vislielākais izaicinājums? Lūdz, lai Dievs pats tev palīdz to pārvarēt un saprast Viņa plānu un gribu. Lūdz pēc dzīvas un stipras ticības!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: