Ne tikai bagātība

Ne tikai bagātība

Ne tikai bagātība

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 22–34/

22 Un viņš sacīja saviem mācekļiem: “Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ – ko ēdīsiet, nedz savas miesas dēļ – ko vilksiet mugurā. 23 Jo dzīvība ir vērtāka nekā barība un miesa nekā drēbes. 24 Pavērojiet kraukļus; ne tie sēj, ne pļauj; tiem nav ne klēts, ne šķūņa, bet Dievs tos baro. Cik daudz vairāk vērti jūs esat par putniem. 25 Kurš gan no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? 26 Ja pat tādu nieku jūs nespējat, kādēļ tad zūdāties par visu pārējo? 27  Pavērojiet lilijas, kā tās aug. Ne tās nopūlas, ne vērpj. Bet es jums saku: pat Sālamans visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām. 28 Ja nu pļavas zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī, Dievs tā ģērbj, cik gan vairāk jūs, jūs mazticīgie! 29 Nemeklējiet arī jūs, ko ēdīsiet un ko dzersiet, un neraizējieties! 30 Pēc visa tā pagāni dzenas; jūsu Tēvs tāpat zina, ka jums to vajag. 31 Meklējiet viņa Valstību, tad jums viss tiks iedots. 32 Nebīsties, tu mazais ganāmpulciņ, jo jūsu Tēvam labpaticis dot jums Valstību

 

Bībeles pārdomas

Salamans lūdza, lai viņam nepiešķir ne nabadzību, ne bagātību. No kā viņš baidījās? Ko iesaka mums?

Jēzus sarunā ar mācekļiem šodien akcentē to, cik daudz svarīgākas par rūpēm par apģērbu, ēdienu un pārticību ir rūpes par savām attiecībām ar Dievu. Jā, dažādi apstākļi, neveiksmes darbā, pieaugošā dārdzība var radīt nedrošību. Tad ir tikai dabīgi, ka pārņem zūdīšanās, nemiers, bailes, skaudība uz veiksmīgākajiem un citas emocijas, kas nebūt nav pozitīvas. Domāju, ka daudzi no mums pazīst šādas izjūtas.

Jēzus nemācīja dzīvot laiski un vieglprātīgi. Viņš norādīja uz putniem un puķēm. Putnu dzīve ir ļoti rosīga, tomēr bez lieka uztraukuma un domām par nākamo dienu. Varbūt čakls darbs un visa uzticēšana Dieva apsolītajai svētībai ir atslēga laimīgai dzīvei? Jēzus saka, ka ne tikai bagātība, bet arī zūdīšanās var traucēt mūsu attiecības ar Tēvu debesīs. Galu galā visu nosaka tas, kādas ir mūsu dzīves galvenās vērtības. Vai sirdsskaidrība, žēlsirdība, ticība un labprātība? Bet varbūt kas cits – nauda, labs apģērbs, skaists dzīvoklis? Laicīgās lietas visas kādu dienu zudīs, tas taču visiem ir skaidrs. Ja ļaujam tām piesiet mūsu sirdis, tad esam lielās briesmās. Kāpēc tik bīstama ir zūdīšanās? Varbūt tāpēc, ka tā mūs novērš no Kristus, tā aizplīvuro skatu mūžībai, liek koncentrēties uz to, kā mums nav, bet ko tik ļoti gribētos. Bez tam zūdīšanās visu krāso tumšās krāsās. Gan manta, gan zūdīšanās var kļūt par dominanti mūsu dzīvēs. Bet Dievs piedāvā tik daudz vairāk (31.-32.p.)!

Par ko tu visvairāk zūdies? Uztici visas savas raizes Dievam un lūdz Viņa apsardzību un padomu!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: