Miera ķēniņš

Miera ķēniņš

Miera ķēniņš

Bībeles lasījums /Ebrejiem 7,1–10/

Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visaugstā Dieva priesteris, saticis Ābrahāmu, kas atgriezās no ķēniņu sakaušanas, to svētīja; un Ābrahāms viņam atmērīja desmito tiesu no visa, viņa vārds tulkojumā nozīmē – taisnības ķēniņš, viņš ir arī Salemas ķēniņš, tas nozīmē – miera ķēniņš, bez tēva, bez mātes, bez cilts rakstiem, bez dienu iesākuma un bez dzīves beigām, darīts līdzīgs Dieva Dēlam, viņš paliek priesteris uz mūžiem. Raugiet, cik liels ir bijis tas, kam cilts tēvs Ābrahāms deva desmito tiesu no kara laupījuma.  Arī Levija dēliem, kas priesterību saņēmuši pēc bauslības pavēles, tika dotas tiesības saņemt desmito tiesu no tautas, tas ir, no saviem brāļiem, kas arī tāpat cēlušies no Ābrahāma gurna. Bet Melhisedeks, kas nebija cēlies no viņu cilts, saņēma desmito tiesu no Ābrahāma un svētīja viņu, kam bija doti Dieva apsolījumi; bez šaubām, lielākais taču dod svētību mazākajam. Vienā gadījumā desmito tiesu saņem mirstīgi cilvēki, bet otrā – tas, par kuru apliecināts, ka viņš ir mūžīgi dzīvs. Var teikt arī tā: pat Levijs, kas saņem desmito tiesu, pats to ir devis caur Ābrahāmu; viņš gan vēl bija sava cilts tēva gurnā, kad Melhisedeks satika Ābrahāmu.

Bībeles pārdomas

Pastāsti Dievam par jebkuru nedrošību jebkurās dzīves jomās, ko tu jūti šodien. Lūdz, lai Dievs tev dod drošību!

Jau iepriekšējās nodaļās esam satapušies ar šo neparasto vārdu „Melhisedeks”. Nu autors iepazīstina mūs ar pilno stāstu (sk. 1.Mozus 14). Melhisedeks ir interesanta un tāda kā teiksmaina figūra, kas pēkšņi uzradās no nekurienes un devās prom. Izskatās, ka attiecībām ar viņu bija kāds sākums un beigas. Jūdu lasītāji, iespējams, nevarēja iedomāties, ka kāds varēja būt lielāks un pārāks par Ābrahāmu, kurš bija visas tautas tēvs, un tomēr, autors saka, ka ir kāds vēl lielāks par viņu (7.p.). Tas izaicina vēlreiz pārdomāt stāstu un ieraudzīt Dieva lielo un plašāko perspektīvu.

Mums visiem ir jautājums, no kurienes mēs esam. Šajā nedrošajā pasaulē, kad saskaramies gan ar dabas katastrofām, gan slimībām, nāvi, finanšu un citām nedrošībām, kur gan lai meklējam drošību? Pirmā gadsimta jūdu kristieši bija kārdināti to meklēt nacionālajā vēsturē un reliģiskajā mantojumā. Mums tas var būt savādāk: pārticība, darbs, attiecības. Lai kas tas arī nebūtu, tas viss jāpārskata saskaņā ar Dieva lielāko mērķi, kas sasummējas Jēzū, kas ir, līdzīgi kā Melhisedeks, miera un taisnības ķēniņš (2.p.). Viņš un vienīgi Viņš var nolikt mūs atpakaļ mierā ar Dievu. Tikai kad mēs redzam savu stāstu šī lielā stāsta gaismā, tas dod jēgu mūsu dzīvei.

Pasakies Dievam par Jēzu Kristu un par pārliecību, ka tev ir daļa pie kaut kā lielāka.

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

 

 

 

Dalies: