Lai nāk Tava valstība

Lai nāk Tava valstība

Lai nāk Tava valstība

/Lūkas 13, 18–21/

18 Tad Viņš teica: “Kam Dieva valstība ir līdzīga, ar ko Es to salīdzināšu?
19 Viņa ir līdzīga sinepju graudiņam, kuru kāds paņēma un iedēstīja savā dārzā un kurš auga un izauga par koku, kura zaros putni apakš debess taisīja savas ligzdas.”
20 Un atkal Viņš sacīja: “Ar ko Es salīdzināšu Dieva valstību?
21 Viņa ir līdzīga raugam, kuru kāda sieva paņēma un iejauca trijos mēros miltu, kamēr visa mīkla pilnīgi sarūga.”

Bībeles pārdomas

“Es atdarīšu savu muti līdzībās, Es runāšu lietas, kas apslēptas no pasaules iesākuma. “ (Mateja evaņģēlijs 13, 35)

Kurš gan no mums negribētu zināt, kāda tad izskatās Bībelē tik bieži pieminētā Dieva valstība? Kāda tā izskatās no ārpuses,  kā tajā viss darbojas? Ko dara valstības valdnieks un ko tur dara pārējie. Galu galā pēc kādām likumsakarībām un principiem tur viss notiek?

Jēzus labi pazīst šo valstību, jo pats ir nācis no Dieva. Tagad, dzīvojot virs zemes starp cilvēkiem, kuri to nekad nav redzējuši, ir jāmēģina to kaut kā attēlot vai skaidrot (18.p.). Pie tam tas jāizdara tā, lai to saprastu gan Viņa klausītāji toreiz, gan pēc tūkstošs gadiem, gan arī šodien – mūsu laikā, un līdz pat pasaules beigām. Arī ultramodernā pasaulē, kura vēl tikai būs un kuru mēs nevaram iztēloties.

Stāstot par Dieva valstību, Jēzus izmanto pārsteidzošu valodu. Ar vārdiem Viņš uzzīmē divas skaistas gleznas, kuras runā par vienu un to pašu principu. Viņš liek tās mūsu priekšā un ļauj katram tās aplūkot kā izstāžu zālē un mācīties no tām. Tas prasa uzmanību, iedziļināšanos, tomēr caur tām kā caur durvju spraugu mēs varam ielūkoties Dieva valstības noslēpumos.

Sinepju graudiņš un rauga gabaliņš – sākotnēji kaut kas mazs un niecīgs, nenozīmīgs. Taču, tos pareizi lietojot, sākas augšanas un briešanas process. Līdz beidzot ir izveidojušās derīgas un svētīgas lietas. Koks, kur putniem patverties, un mīkla maizes cepšanai. Bet nekas nemainās, ja sinepju graudu ieliek atvilktnē un raugu nelieto.

Jādomā katram par sava ticības ceļa sākumu. Vai nebija līdzīgi? Kāds vārds, doma, attēls vai notikums, kas kā mazs rauga gabaliņš iekrita mūsu dzīvē, to pārveidojot līdz nepazīšanai, padarot derīgu Dieva valstībai. Un mūsu dzīvē parādījās kaut kas no Dieva valstības – kalpošana Dievam, palīdzēšana citiem. Kas jādara man, lai Dieva valstība kļūtu lielāka?

Kur tu šodien vari nest Dieva valstības sēklu? Dari to un uzticies, ka Dievs audzēs!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: