Ķēniņa pilī

Ķēniņa pilī

Ķēniņa pilī
Bībeles lasījums /Psalms 45/

Korvedim. Kā “Lilijas”. Koraha dēlu psalms.
Mīlas dziesma.
Mana sirds kūsā jaukiem vārdiem!
Es saku ķēniņam savas vārsmas!
Mana mēle kā veikla rakstveža spalva!
Tu esi skaistākais starp cilvēku dēliem,
laipnība ir izlieta uz tavām lūpām,
tāpēc Dievs svētījis tevi uz mūžiem!
Joz savu šķēpu pie gurna, spēkavīr,
tev diženums un tev slava!
Tava slava lai zeļ!
Jāj karā par patiesību, pazemību un taisnību!
Tava labā roka tev māca varenus darbus!
Bultas dzen asas ķēniņa naidnieku sirdīs –
tautas pie kājām tev ļimst!
Tavs tronis, ak, Dievs, uz mūžu mūžiem!
Tavs valdnieka spieķis ir taisnprātība!
Tu mīli taisnību un nīsti ļaundarību,
tāpēc tevi svaidījis Dievs,
tavs Dievs ar gaviļu eļļu –
vairāk nekā tavus līdziniekus!
Pēc mirrēm un alvejas smaržo tavas drānas!
Ziloņkaula pilīs stīgu spēle tevi priecē!
Ķēniņu meitas starp tavām dārgajām!
Stāv kundze pie tavas labās rokas –
Ofīra zeltā!
Klausies, meita, raugi, un pieliec ausi:
aizmirsti savējos un sava tēva namu!
Ķēniņš iekāros tavu skaistumu –
viņš ir tavs kungs, noliecies viņa priekšā!
Tu, Tīras meita! Ar dāvanām
tautas bagātie lūkos gūt tavu vēlību!
Cik dižena ienāk ķēniņa meita!
Ar zeltu izšūdināts tās tērps!
Krāsainās drānās ved to pie ķēniņa –
jaunavas iet tai pakaļ –
viņas draudzenes ved tai līdzi!
Ved tās ar prieku un līksmību,
un tās ienāk ķēniņa namā.
Tavu tēvu pēdās ies tavi dēli,
tu darīsi tos par augstmaņiem visā zemē.
Likšu pieminēt tavu vārdu audžu audzēs!
Tautas slavēs tevi mūžīgi mūžos!

Bībeles pārdomas

Gluži kā mandeļkoks uzzied pirmajā pavasara gaismā, tāpat paļāvības elpa liek izplaukt ziedos sirds tuksnesim.(Brālis Rožē)

„Viens par visiem, visi par vienu” – šis populāro literāro varoņu sauklis visbiežāk tiek asociēts ar īstas draudzības jēdzienu. Vairāk vai mazāk, tomēr mūsu katra izpratne par tā nozīmi ir vienāda: neapšaubāmi draugs nenodod, ir līdzās priekos un bēdās, uzticams atbalsts viskritiskākajos un izmisuma pilnākajos brīžos. Sāpīgi, ka ikdienas skrejošajā laikā un pastāvīgajā aizņemtībā, nereti aizmirstam savus tuvākos cilvēkus. Tā attiecības var pārvērsties aizmirstības tuksnesī, kurā ziedošam un dzīvojošam augam, nesaņemot vajadzīgo miklumu, draud iznīkšana. Kā ir ar tevi?

Šis ir mīlestības apliecināšanas psalms, kurā psalmists uzsver kādu ļoti būtisku lietu mūsu savstarpējās attiecībās: ir svarīgi skaidri izteikt, kam es ticu, ko es mīlu un kas ir manas dzīves vērtība un prioritāte. Ne tikai savam brālim un māsai, bet vispirms Ķēniņam, kura namā gribu šodien ieiet.

Svētdiena ir tieši tā diena, kad, mēs, izslāpušie, atkal no jauna savā sirdī atzīstam un apliecinām savu uzticību Radītājam (2.-3.p.), gatavību „iet līdz galam” patiesās attiecībās ar Viņu. Tikai skaidri noformulējot savu izvēli (4.-5..,7.p.),varam piedzīvot Viņa brīnišķīgo klātbūtni, drošo apsardzību, un kļūt par īstiem, auglīgiem Patiesības lieciniekiem.

Ieej šodien Ķēniņa pilī kā priecīgais devējs, kā savējais, kā mīlestības un ticības apliecinātājs, un iemanto visu, ko Dievs savā žēlastībā ir sagatavojis!

Kā tu vari apliecināt savu mīlestību savam tuvākajam? Kā tu esi sagatavojies ieiet Ķēniņa namā šodien?

Dalies: