Karavīra lūgšana

Karavīra lūgšana

Karavīra lūgšana

/Psalms 5/

1 Korvedim. Stabuļu pavadījumam. Dāvida psalms.
2 Manos vārdos ieklausies, Kungs,
sadzirdi manas nopūtas,
3 pievērsies manām vaimanām,
mans Ķēniņ un Dievs,
jo es tevi lūdzos!
4 Kungs, tu rītausmā dzirdi manu balsi,
es rītausmā sataisos tev un gaidu.
5 Tu esi Dievs, kam netīk ļaunprātība,
ļaunums pie tevis nemājo.
6 Tavā priekšā nestāj lielmutis,
tu nīsti visus, kas dara netaisnību,
7 melkuļus tu pazudini –
bendes un krāpnieki Kungam riebj!
8 Bet es ieiešu tavā namā
tavas pārpilnās žēlastības dēļ,
bijādams tevi,
zemošos tavam svētajam templim.
9 Kungs, vadi mani savā taisnībā,
dari taisnu manā priekšā savu ceļu,
jo man uzglūn naidnieki!
10   Viņu vārdi nav uzticami,
viņi pilni postīšanas,
viņu rīkle ir vaļējs kaps,
ar mēli tie lišķē.
11 Sodi tos, Dievs,
lai tie klūp sava viltus dēļ, jo tiem daudz grēku,
triec viņus prom, jo tie dumpo pret tevi!
12 Lai priecājas visi, kas tveras pie tevis,
lai gavilē mūžam!
Sargā tos, lai gavilē tevī tie,
kuri mīl tavu vārdu!
13 Kungs, ikvienu taisno tu svētī,
kā ar vairogu sedz to ar labvēlību.

Bībeles pārdomas

Labrīt, mans Kungs! Es esmu gatavs iet tur, kur Tu mani sauksi un pats nāksi līdz! Vadi mani šodien!

Ir agrs rīts. Saule tikko kā uzlēkusi. Viss karapulks vēl guļ. Tikai kāds vientuļš karavīrs nometies uz ceļiem vienkāršā svētnīcā, lai pielūgtu savu kungu Dievu. Drīz skanēs zvans, lai modinātu arī pārējos, un tad būs jādodas cīņā. Viss ir sagatavots un labi saplānots, ieroči ir kārtībā, un kareivji zina savu lietu. Taču viens no viņiem ir sapratis, ka vienīgi uz Dievu var paļauties, jo tikai Viņš var piešķirt veiksmi un uzvaru pār ienaidniekiem. Šis kareivis labi pazīst to, kuru pielūdz, viņš zina, kas Dievam patīk un kas riebj. Zina, ko Viņš ienīst un pazudina: tie ir bezdievji, ļaundari, lielībnieki, meļi, viltnieki (5.-7.p.). Tie ir ne tikai cilvēku, bet paša Dieva ienaidnieki (11.p.), tādēļ karavīrs var lūgt ar vēl lielāku paļāvību. Viņš arī apzinās to, kā pusē ir taisnība. Kāpēc tad lai nelūgtu ar pārliecību un prieku, ka uzvara ir jau gūta? Vai tad Dievs pievils uz Viņu liktās cerības, vai tad nesargās tos, kas mīl Viņa vārdu?

Varbūt tāda kā šis psalms tiešām varētu izskatīties kāda karavīra rīta lūgšana kaut kur Ukrainā vai citur, kur ir karš. Gribētos ticēt, ka vismaz daži no armijas vīriem savas gaitas ieliek Dieva rokās. Bet varbūt līdzīgi lūgt varētu arī mēs Latvijā, katrs savu dienu sākot? Vai tad mazums ļauna darītāju tepat līdzās? Vai mazums tādu, kas nogalina ar vārdiem vien (10.p.)? Un, paldies Dievam, arī mēs drīkstam iet savos dievnamos, lai Viņu pielūgtu. Ja tikai varētu saukt sevi par taisnu, ja tikai vispār būtu tāda ticība un paļāvība kā Dāvidam, ka Dievs uzklausa un dara… Tad citas bruņas kā vien žēlastība nebūtu vajadzīgas nedz mums, nedz varbūt tiem, kas armijā…

Gaidi uz Dievu šodien!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: