Kādas būs sekas?

Kādas būs sekas?

Kādas būs sekas?

/Esteres 1, 1–22/

1 Un notika Ahasvera laikā, kad viņš bija ķēniņš no Indijas līdz Etiopijai pār simts divdesmit septiņām zemēm,
2 ka tajās dienās, kad ķēniņš Ahasvers sēdēja savas valsts tronī, kas bija Sūsas pilī,
3 viņš sarīkoja savas valdīšanas trešajā gadā dzīres visiem saviem lielkungiem un saviem kalpotājiem, Persijas un Mēdijas karaspēka vadoņiem, dižciltīgajiem un zemju pārvaldniekiem.
4 Kad viņš bija ļāvis skatīt savas bagātības ķēnišķīgo godību un savas varenības spožumu un greznību daudzas – pavisam simts astoņdesmit – dienas
5 un kad šīs dienas izbeidzās, tad ķēniņš sarīkoja dzīres septiņas dienas ķēniņa pils dārza pagalmā visiem ļaudīm, kas atradās Sūsas pilī, no lielākā līdz mazākam.
6 Balti un purpurzili kokvilnas aizkari bija tur piestiprināti ar sudraba gredzeniem pie marmora stabiem ar vissmalkākām baltām un purpursārti krāsotām resnām kokvilnas auklām; zelta un sudraba caurausti mīksti sēdekļi stāvēja uz grīdas, kas bija no zaļa un balta marmora, kā arī no pērļakmens un melnā marmora.
7 Dzērienus pasniedza zelta traukos, kas bija dažādi savā veidojumā, un ķēnišķīgais vīns plūda bagātīgā daudzumā, liecinādams par valdnieka īsti ķēnišķīgo devību.
8 Saskaņā ar priekšrakstu dzert nevienu nespieda, jo ķēniņš saviem galma darbiniekiem bija devis norādījumu atļaut katram rīkoties pēc savas patikas.
9 Arī ķēniņiene Vašti sarīkoja ķēniņa Ahasvera pils iekšējās telpās īpašas dzīres sievietēm.
10 Septītajā dienā, kad ķēniņa sirds vīna ierosā bija jautri pacilāta, viņš pavēlēja Mehumanam, Bizetam, Harbonam, Bigtam, kā arī Abagtam, Šetaram un Karkasam, septiņiem galminiekiem, kas apkalpoja pašu ķēniņu,
11 atvest ķēniņieni Vašti ar ķēniņienes kroni galvā ķēniņa priekšā, lai parādītu ļaudīm un dižciltīgajiem viņas daiļumu, jo viņa pēc izskata bija skaista.
12 Bet ķēniņiene Vašti atteicās ierasties pēc ķēniņa pavēles, kas viņai bija septiņu galminieku paziņota. Tad ķēniņš ļoti noskaitās, un viņā kvēloja jo spēcīgas dusmas.
13 Un ķēniņš jautāja gudrajiem, kas bija laiku zinātāji, – jo visas ķēniņa lietas tika celtas priekšā likumu un tiesību zinātājiem -,
14 un ķēniņam vistuvākie bija Karšna, Šetars, Admata, Taršišs, Meress, Marsna, Memuhans – septiņi Persijas un Mēdijas lielkungi, kuriem katrā laikā bija atļauta pieeja pie ķēniņa un kuri ieņēma valstī pirmo vietu:
15 “Kā pēc likuma būtu jārīkojas ar ķēniņieni Vašti, jo viņa nav paklausījusi ķēniņa Ahasvera pavēlei, ko ķēniņš bija viņai caur galminiekiem darījis zināmu?”
16 Tad Memuhans sacīja ķēniņa un lielkungu priekšā: “Ne tikai pret ķēniņu vien ķēniņiene Vašti ir noziegusies, bet arī pret visiem lielkungiem un pret visiem ļaudīm, kas mīt visās ķēniņa Ahasvera zemēs.
17 Ziņa par ķēniņienes izturēšanos taču izplatīsies starp visām sievām, tā ka viņas nicinās savus vīrus, jo viņas droši sacīs: ķēniņš Ahasvers pavēlēja atvest ķēniņieni sava vaiga priekšā, bet viņa nenāca.
18 Un šodien pat Persijas un Mēdijas kundzes, kas būs dzirdējušas par ķēniņienes izturēšanos, stāstīs par to saviem vīriem, visiem ķēniņa lielkungiem, un nicināšanas un dusmu būs gana.
19 Ja tas ķēniņam šķiet labi, lai iznāk paša ķēniņa pavēle un lai tā top ierakstīta Persijas un Mēdijas likumos, tā ka to nevar atsaukt, proti, ka Vašti vairs nebūs ierasties pie ķēniņa Ahasvera. Un ķēniņš lai piešķir viņas ķēniņienes godu kādai citai, kas ir labāka par viņu.
20 Un, kad dzirdēs par ķēniņa pavēli, ko viņš ir izdevis visā savā valstī, lai cik plaša tā arī būtu, tad visas sievas dos godu saviem vīriem, augstiem un zemiem.”
21 Un ķēniņam un viņa padomniekiem patika šis padoms, un ķēniņš rīkojās pēc Memuhana padoma.
22 Viņš sūtīja rīkojumus uz visām ķēniņa zemēm, katrai zemei savā rakstā un katrai tautai savā valodā, lai ikviens vīrs ir kungs savā mājā un rīkojas pēc savas tautas un pēc paša ieskatiem.

Bībeles pārdomas

“ Ķēniņa niknums ir nāves vēstnesis, bet zinīgs vīrs šo niknumu iznīcinās.” (Salamana pamācības 16, 14)

 

Ķēniņš, kas dzīvo šais Sūsu pilīs, valda pār milzum daudz valstīm. Viņa valdīšanas trešajā gadā tiek rīkotas šīs varenās dzīres. Tātad diezgan īss laiks pavadīts varas virsotnē. Kurš šodien ir bijis tādās dzīrēs? Vai mūsu valstī kāds maz var atļauties tādas svinēt? Bet nu vismaz varam tur ielūkoties. Lūgti ir dažādu sabiedrisko slāņu pārstāvji – gan augstdzimušie, gan visi pārējie. Kāds tad ir šīs lielās impērijas valdnieks? Cilvēka raksturu spēj iespaidot daudzas lietas un apstākļi, arī atrašanās varas pozīcijā. Šis ķēniņš ir devīgs savas bagātības dēļ, lepns un iedomīgs. Tomēr dzīrēs valda brīva gaisotne.

Arī ķēniņa sieva – ķēniņiene Vašti – rīko viesības savām draudzenēm. Dzīru gaitā skan uzaicinājums atvest ķēniņieni pie viesiem, lai visi varētu aplūkot tās skaistumu un ķēniņš palepoties ar kādu sava īpašuma daļu. Protams, nav nekas slikts, ja vīrs lepojas ar savu sievu, bet Ahasvera rīcībā ir kaut kas nepatīkams, šķiet, ka kā svarīgāks tiek atzīts sievietes ārējais skaistums un paklausība. Kurai sievietei negribētos būt patiesi apbrīnotai? Bet Vašti neatnāk. Varbūt viņai jau apnikušas šāda veida izrādīšanās? Varbūt savu draudzeņu sabiedrība tobrīd šķiet svarīgāka? Ķēniņš sadusmojas ne pa jokam. Dīvaini, pret citiem viņš ir labs, atļauj zināmu brīvību, bet no sievas prasa bezierunu paklausību. Dusmu pilnā ķēniņa sirds prasa sodu. Galu galā ķēnišķajai ģimenei jārāda piemērs visai valstij! Un tiek nolemts ķēniņienes godu piešķirt kādai cienīgākai.

Ahasvers domāja, ka uz spēles bija likts pārāk daudz – bija apdraudēts gods visas valsts acīs. Kas tad tas par ķēniņu, kuru neklausa paša sieva! Mīlestībai un piedošanai, pat ne sapratnei Ahasvera lēmumā nav vietas. Interesanti uzzināt, kāda vieta šim stāstam, kas līdzinās pasakai, Israēla tautas vēsturē.

 

Dievs, palīdzi man saprast šī stāta nozīmi Tava vārda gaismā!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: