Izglābtais

Izglābtais

Izglābtais
Bībeles lasījums / Psalms 116/

Mīlu viņu, jo izdzirda Kungs
manu balsi un manu gaušanos,
viņš man pievērsa savu ausi –
visu mūžu es saukšu:
turēja mani nāves saites,
šeola cilpas sagrāba mani,
es sastapu postu un likstas!
Tad es piesaucu Kunga vārdu:
ak, mans Kungs, jel glāb mani! –
Žēlīgs ir Kungs un taisns,
jā, mūsu Dievs ir līdzcietīgs.
Kungs sarga vientiešus –
es biju pagalam, bet viņš mani glāba!
Dvēsele, topi atkal rāma,
jo Kungs dāsns pret tevi!
Tu manu dvēseli glābi no nāves,
manas acis no asarām
un manas kājas no klupšanas,
ka varu staigāt Kunga priekšā dzīvo zemē!
Es ticēju arī, kad teicu:
ak, cik es piemeklēts! –
Es sacīju savā mulsumā:
ik cilvēks viļ! –
Kā es lai atlīdzinu savam Kungam
visu viņa dāsnumu pret mani?!
Pestīšanas kausu es celšu,
Kunga vārdu es piesaukšu,
ko solījis Kungam, es samaksāšu
visas viņa tautas priekšā!
Dārgi atprasa Kungs
par viņa svētīto nāvi!
Ak, Kungs, es tavs kalps,
es tavs kalps, tavas kalpones dēls,
tu esi noņēmis manas važas!
Tev es upurēšu pateicības upuri,
Kunga vārdu es piesaukšu,
ko solījis Kungam, es samaksāšu
visas viņa tautas priekšā –
Kunga nama pagalmos,
tavā viducī, Jeruzāleme!
Slavējiet Kungu!

Bībeles pārdomas

Reizēm ir situācijas, kad Dievs ir vienīgais glābiņš. Nebaidies Viņam uzticēties!

Vai kāda tava lūgšana ir tikusi atbildēta? Šis psalms slavē Dievu par atbildētu lūgšanu (1.p.), par izglābšanu no pazemojuma un nāves (3.,8.p.), par dvēseles glābšanu (4.p.), par to, ka ticība ir palikusi dzīva (10.p.). Kāda bija šī situācija, kad psalmist lūdza? Protams, tā nebija ikdienišķa, jo nāve no ienaidniekiem jau mums nedraud katru dienu. Iespējams, ka psalmists tika ievainots, varbūt viņam nācās zaudēt daļu savas mantas, veselību vai ko citu vērtīgu, bet dvēsele tikai izglābta. Kad dvēsele ir glābta, viss pārējais, kas tev pieder, kļūst mazsvarīgs.

Jā, lielākā daļa no mums nav bijuši tik ekstrēmās situācijās, kad esam glābti no dzīvības briesmām. Un tad mums liekas, ka mūsu dzīve ir tāda pelēka, bezkrāsaina, ka Dievs jau neko lielu mūsu ikdienā nedara. Par ko lai Viņu slavē? Par ko lai pateicas? Varbūt ir vērts pierakstīt katru mazo lūgšanu un pēc laika paskatīties, kā tā ir tikusi atbildēta. Noteikti tad mēs būsim pārsteigti, cik ļoti Dievs darbojas mūsu dzīvē. Cik svarīgi Viņam mēs esam, jo Viņš atbild. Atbild lūgšanas, kuras mēs lūdzam un tūlīt aizmirstam. Kad mēs redzēsim Dieva darbību savā dzīvē, būs vieglāk saglabāt ticību, lai cik grūti arī nebūtu apstākļi (10.p.).

Psalmists apsolās kalpot Dievam (13.-14.,17.-18.p.). Tas ir aicinājums arī mums – pārdomāt, kā Dievs ir atbildējis mūsu lūgšanas, kā Viņš ir bijis žēlīgs, patiekties Viņam un pēc tam stāstīt to citiem.

Iekārto lūgšanu kalendāru – pieraksti savas lūgšanas un to atbildes. Tev būs, par ko pateikties!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: