Īpašā dāvana

Īpašā dāvana

Īpašā dāvana

/Efeziešiem 1,1–6/

1  Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Jēzū Kristū ticīgajiem Efesā. 2 Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! 3 Augsti slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs svētījis visās garīgajās svētībās, kas mums Kristū ir debesīs! 4 Viņš arī izredzēja mūs Kristū pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainojami mīlestībā. 5 Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu 6 par slavu savas godības pilnai žēlastībai, ar ko viņš apžēlojies par mums savā mīļotajā.

Bībeles pārdomas

Kad tu jūties izmisis vai nomākts, atceries, cik dāsni Dievs ir tevi apveltījis, izredzēdams sev.

Šai vēstulē Efezas kristiešiem Pāvils vispirmām kārtām novēl žēlastību un mieru. Kāpēc tas ir tik svarīgi Pāvila skatījumā? Kāpēc viņš nenovēl, piemēram, laimi? Varbūt tāpēc, ka laime ir tikai mūsu sajūtas, mūsu pārdzīvojumi, jo vienu dienu mēs varam justies laimīgi, bet otrā dienā pie tiem pašiem apstākļiem jutīsimies nelaimīgi. Tāpēc mums visvairāk nepieciešams apzināties, ka esamam apžēloti. Šī apziņa arī dos mieru. Iekšēju mieru, kas ļaus justies stabili. Stabilam arī savā ticībā. Ļoti bieži var dzirdēt vārdus par steigu, par stresu, kas valda sabiedrībā un arī cilvēkos pašos. Brīžiem liekas, ka nevar visu paspēt izdarīt, liekas, ka pietrūkst laika. Dieva miers palīdz sakārtot visas šīs sabrukušās attiecības. Tajā var paspēt izdarīt visu un nav vairs jāpārdzīvo, kad kāds darbs paliek neizdarīts.

Kā ar svētību un žēlastību? Efezieši un arī mēs varam būt pateicīgi, ka Dievs mūs ir izraudzījies par saviem bērniem. Kaut mēs spētu kaut mazu daļiņu no tā visa saskatīt savā dzīvē! Kaut mēs spētu noņemt tās tumšās brilles, kas rāda mūsu dzīvi tik tukšu, pelēku un sīku! Dieva acīs viss ir savādāk, Viņam mūsu dzīve nav tikai mirklis. Izlasot 3.-6.pantu, kuros ir viens vienīgs apliecinājums tam, cik ļoti Dievs mūsu mīl un kuros ir izteikts, kādi mēs esam Viņa acīs, kļūst skaidrs, ka, ja mēs līdz galam apzinātos savu īpašo stāvokli pasaulē, tad arī miers būtu mūsos.

Dievs vēlas būt par tavu Tēvu. Kā tu sajūti šo saikni? Kā tu saproti apgalvojumu, ka Viņš ir tevi apžēlojis?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: