Gudrību iegūst, meklējot Dievu

Gudrību iegūst, meklējot Dievu

Gudrību iegūst, meklējot Dievu

/Esteres 5, 1–14/

1 Trešajā dienā Estere apģērba ķēniņienes tērpu un nostājās ķēniņa pils iekšējā pagalmā pretī ķēniņa pilij. Ķēniņš sēdēja savas valsts tronī ķēniņa pilī pretī pils ieejai.
2 Kad ķēniņš redzēja ķēniņieni Esteri stāvam pils pagalmā, viņa atrada labvēlību viņa acīs, un ķēniņš izstiepa zelta scepteri, kas bija viņa rokā, pretī Esterei, un Estere tuvojās un pieskārās sceptera smailei.
3 Un ķēniņš sacīja viņai: “Kas tev ir, ķēniņiene Estere, un kāda ir tava vēlēšanās? Kaut arī tu lūgtu pusi no valsts, lai tā top tev piešķirta!”
4 Un Estere sacīja: “Ja ķēniņam patīk, lai ķēniņš un Hamans nāk šodien uz dzīrēm, ko es viņam sarīkoju!”
5 Tad ķēniņš pavēlēja: “Pasauciet tūliņ Hamanu, lai mēs varam darīt to, ko Estere vēlas!” Tā ķēniņš un Hamans atnāca uz dzīrēm, ko Estere bija sarīkojusi.
6 Kad visi dzēra vīnu, ķēniņš prasīja Esterei: “Kāds ir tavs lūgums? Lai tas tev top izpildīts! Un kāda ir tava vēlēšanās? Līdz pat pusei no valsts – lai tā top piepildīta!”
7 Bet Estere sacīja: “Mans lūgums un mana vēlēšanās būtu šāda:
8 ja es esmu atradusi labvēlību ķēniņa acīs un ja ķēniņam patīk ievērot manu lūgumu un piepildīt manu vēlēšanos, tad lai ķēniņš un Hamans nāk rīt atkal uz dzīrēm, ko es viņiem sarīkošu; un rīt tad es arī paklausīšu ķēniņa uzaicinājumam.”
9 Un tajā dienā Hamans izgāja priecīgs un jautrs sirdī. Bet, kad Hamans ieraudzīja Mordohaju ķēniņa vārtos, ka viņš atkal nedz piecēlās, nedz drebēja viņa priekšā, nedz vispār piegrieza viņam vērību, tad Hamans kļuva dusmu pilns pret Mordohaju.
10 Taču Hamans savaldījās un iegāja savā namā; tad viņš sūtīja ziņu un lika ierasties saviem draugiem un savai sievai Zerešai.
11 Un Hamans stāstīja viņiem par savas bagātības spožumu un par savu dēlu daudzumu, un it īpaši par to, kā ķēniņš ir viņu lielu darījis un pacēlis viņu pāri visiem lielkungiem un visiem ķēniņa kalpotājiem.
12 Tad viņš turpināja: “Pat ķēniņiene Estere nebija likusi nākt nevienam citam kopā ar ķēniņu uz dzīrēm, ko viņa bija sarīkojusi, kā vienīgi man. Un arī rīt es esmu uzaicināts pie viņas kopā ar ķēniņu.
13 Tomēr tas viss neiepriecinās mani tikmēr, kamēr es redzu jūdu Mordohaju sēžam ķēniņa vārtos!”
14 Tad viņa sieva Zereša un visi viņa draugi sacīja: “Lai saceļ karātavu koku, piecdesmit olektis augstu, un no rīta saki ķēniņam, lai pakar pie tām Mordohaju; tad ej priecīgi kopā ar ķēniņu uz dzīrēm.” Šis vārds patika Hamanam, un viņš lika uzcelt karātavas.

Bībeles pārdomas

Dievs, dod man neaizmirst jautāt padomu Tev grūtās situācijās!

Pēc vakardienas nodaļas gribējās ātrāk lasīt šo nodaļu, lai redzētu, kā Esterei gāja sarunā ar ķēniņu. Varam atviegloti nopūsties – Estere atrod labvēlību ķēniņa acīs un viņa drīkst pat izteikt vēlēšanos. Man liekas, liela daļa no mums uzreiz, elpai aizraujoties, teiktu savu vajadzību. Bet Estere rīkojas savādāk. Viņa ievēro protokolu (2.p.), šķiet, visa viņas būtība izstaro mieru un pārliecību, nevis satraukumu un bailes, pēc tam viņa nevis prasa ķēniņam kaut ko, bet pieklājīgi uzaicina viņu uz viesībām (4.p.). Šī uzdevuma izpildīšanai Estere izmanto gan savu pieredzi, gan skaistumu, gan sabiedrisko stāvokli. Bet vēl viņa nav tikusi līdz galvenajam…

Dzīres kopā ar ķēniņu un Hamanu, iespējams, radīs piemērotus apstākļus lūguma izteikšanai. Bez tam tādā veidā Estere parāda, ka vēlas pavadīt laiku kopā ar savu vīru, ne tikai prasīt no viņa kaut ko. Var tikai apbrīnot viņas pacietību. Varbūt viņa uzaicināja uz dzīrēm otrreiz, jo juta, ka nav piemērots moments atklāt kārtis? Tomēr tajā vakarā pēc dzīrēm Hamans jūtas kā septītajās debesīs. Viņa iedomība pieaug, un viņa varas apziņa kļūst pat smieklīga. Atšķirībā no Esteres, viņš negaida ķēniņa apstiprinājumu savas ieceres veikšanai, bet rīkojas pats (14.p.).

Gaidīšana deva Esterei ne tikai drosmi, bet viņa varēja arī skaidrāk saredzēt savu ceļu. Teksts gan to mums neatklāj, bet, iespējams, ka viņa meklēja gudrību pie Dieva. Mūsdienu straujajā tempā tieši gaidīšana parasti ir visgrūtākā lieta. Šķiet, ka jākaļ dzelzs, kamēr karsta. Tomēr ne vienmēr steiga ir tas labākais.

Ko šī nodaļa tev māca par problēmu risināšanu?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: