Grēks un augļi

Grēks un augļi

Grēks un augļi

/Lūkas 13, 1–9/

1 Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas Viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem.
2 Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: “Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši, tāpēc ka tie to cietuši?
3 Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā.
4 Jeb vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit, uz kuriem krita Ziloas tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji?
5 Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu.”
6 Un Viņš stāstīja šādu līdzību: “Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīnadārzā, un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada.
7 Tad viņš sacīja dārzniekam: redzi, jau trīs gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka, bet neatrodu. Nocērt to! Ko tas velti izsūc zemi!
8 Bet tas viņam atbildēja un sacīja: kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu!
9 Varbūt tas turpmāk nesīs augļus. Bet, ja ne, tad tu vari nocirst.”

Bībeles pārdomas

“Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” (Romiešiem 6, 23)

 

Kādā ASV štatā uz nāvi tika notiesāts cilvēks, kura vainas dēļ mira daudzi citi. Viņš bija ievietojis spridzekli kādā tirdzniecības centrā. Šī slepkavība bija noziegums gan Dieva, gan cilvēku priekšā. Viņa grēku nebija iespējams neieraudzīt. Bet vai viņa grēks Dieva priekšā ir lielāks kā citu cilvēku grēki?

Cilvēkiem patīk vērot un salīdzināt citu cilvēku ļaunos nodarījumus. Laikā un vidē, kurā dzīvoja Jēzus, tradicionāls bija uzskats, ka kāda liela nelaime ir Dieva sods par grēkiem. Tieši tāpēc galiliešu vardarbīgajā nāvē meklēja viņu pašu vainu. Jautājums par grēku gan netiek tieši uzdots, bet Jēzus atbilde (2.p.) liek saprast, ka ļaudis vēlējušies dzirdēt tradicionālo atbildi vai atrunāšanos ar citu grēkiem. Arī mūsdienās nav nekas neparasts, ka vardarbīgā nāvē vai nāvē nelaimes gadījumā meklē cietušo īpašo grēku, par kuru viņš nu saņēmis pelnīto sodu. Jēzus jau nesaka, ka šie ļaudis nebūtu grēkojuši, nē. Bet tāpēc pārējiem nav jādomā, ka viņi ir labāki (4.p.). Patiesībā nav cilvēka spēkos salīdzināt un izsvērt, kurš grēkojis vairāk, kurš mazāk. Grēcinieki esam mēs visi. Jā, var jau būt, ka kāda nāve ir sods par viņa grēkiem, bet neviens nevar būt drošs par savu nāvi (2.,4.p.).

Varbūt tieši grēks ir tas, kas traucē nest augļus, kurus Dievs gaida no mums, jo tālāk Jēzus stāsta līdzību par vīģes koku, kurš nenesa augļus (6.-9.p.). Vienkāršākais ir šo koku nocirst. Ja nav labuma, lai tad arī nav. Bet lasām, ka tā nenotiek, ir kāds, kas gaida ilgu laiku, vai tomēr augļu nebūs (7.p.). Un ir kāds, kas mīl koku, kas ir gatavs īpaši strādāt pie tā, lai augļi tomēr būtu (8.p.). Tik īpašas ir Dieva rūpes un mīlestība pret mums, grēciniekiem, pirms tiek pieņemts galīgais lēmums.

 

Lūdz, lai Dievs tev palīdz atbrīvoties no citu tiesāšanas un vērtēšanas. Uztici to visu Dievam un rūpējies par sevi!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: