Dzīvot nozīmē mirt

Dzīvot nozīmē mirt

Dzīvot nozīmē mirt

/Efeziešiem 4,1–6/

1 Tad nu es, cietumnieks Kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti – 2  visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību panesdami cits citu, 3 dedzīgi sargādami vienotību Garā, uzturēdami to ar miera saiti. 4 Viena miesa un viens Gars – tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti – 5 viens Kungs, viena ticība, viena kristība, 6 viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos.

Bībeles pārdomas

“Kas nāvi vairāk bīstas un dzīvi vairāk mīl nekā Kristu, tas Viņu patiesā ticībā vēl nav satvēris.” (M. Luters)

“Tu esi aicināts! Mēs tevi ļoti gaidām!” Kāds prieks ir piedzīvot otra cilvēka draudzību. Ielūgums piedalīties kādā jaukā pasākumā ir viens no patīkamākajiem mirkļiem, jo tas atklāj to, ka kāds tevi gaida, iespējams, pat mīl. Tu esi kādam tik ļoti vajadzīgs, ka viņš grib būt kopā ar tevi. Aicinājums skan un tad ir brīdis, kad mēs izvēlamies – piedalīties vai nē, iet tālāk vai palikt turpat, kur agrāk. Tas var būt prieka, dziļu pārdomu mirklis – ko šis aicinājums no manis prasīs. Vai es vēlos tam atsaukties? Kā ir tad, kad aicina Dievs? Ko nozīmē “aicinājuma cieņa”, par ko runā Pavils (1.p.)?

Dzīvot. Katram šī vārda nozīme ir citāda, daudzi joprojām meklē tā jēgu, kamēr citi to jau atraduši. Pāvils dzīvo tādēļ, ka ir saticis savu Glābēju. Viņa važas ir Kristus gods. To ir grūti saprast. Mēs tik ļoti ilgojamies pēc dzīves, kurā nebūtu ciešanu, sāpju un problēmu. Ik brīdi tiek piedāvāti dzīvi atvieglojoši palīglīdzekļi. Tomēr no tehnikas progresa dzīve nekļūst vieglāka. Cilvēka “gudrība” ārda arī Kristus miesu. Tā ir sadalījusies tūkstoš gabaliņos, virzienos, konfesijās, viedokļos. Mūsdienu situācijā Efezā būtu daudz draudžu ar dažādiem nosaukumiem un izpausmēm. Būt vienotiem Kristū ir bijis grūti vienmēr, bet īpaši šodien, kad tik daudzu viedokļu pūlī katrs vēlas, lai tiktu atzīts. Kad Kristus aicināja sekot debess Tēvam, Viņā atklājās, ka ir iespējama viena ģimene, kurā katrs ir aicināts.

Dieva aicinājums un pasaules izaicinājums man. Kurš ir vājais posms manās attiecībās ar citiem Kristus miesas locekļiem?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: