Druskas

Druskas

Druskas
Bībeles lasījums /Lūkas 9, 10–17/

Apustuļi atgriezušies stāstīja viņam visu, ko bija darījuši. Tad viņš ņēma tos sev līdzi un devās pa savrupu ceļu uz pilsētu, vārdā Bētsaīda. Ļaužu pūļi, to uzzinājuši, sekoja viņam. Viņš tos pieņēma un runāja tiem par Dieva valstību, un darīja veselus tos, kam bija vajadzīga dziedināšana. Diena jau sliecās uz vakaru, kad tie divpadsmit piegāja pie viņa un sacīja: “Atlaid ļaudis, lai tie dodas uz apkārtējiem ciemiem un mājām, kur varētu pārnakšņot un dabūt kaut ko ēdamu, jo mēs šeit esam nomaļā vietā.” Bet viņš tiem sacīja: “Dodiet jūs viņiem ēst.” Tie sacīja: “Mums nav vairāk kā piecas maizes un divas zivis. Vai lai ejam pirkt ēdamo visiem šiem ļaudīm?” Jo to bija ap pieci tūkstoši vīru. Bet viņš mācekļiem sacīja: “Lieciet tiem apsēsties zemē pulkos pa piecdesmit.” Viņi tā izdarīja un lika visiem apsēsties. Tad viņš ņēma tās piecas maizes un divas zivis un, pacēlis acis uz debesīm, pateicās un lauza tās un deva mācekļiem, lai tie tās pasniegtu ļaudīm. Visi ēda un bija sāti, un no pāri palikušajiem maizes gabaliem salasīja divpadsmit grozus.

Bībeles pārdomas

Kungs, māci mani priecāties par mazajām lietām, kas man pieder!

Piecu tūkstošu paēdināšana ar piecām maizēm un divām zivīm. Ar tādu daudzumu paēduši būtu tikai Jēzus un viņa mācekļi. Ir dzirdēti un lasīti skaidrojumi šai Rakstu vietai. Šo piecu tūkstošu vīru paēdināšanu kādi skaidro ļoti racionāli – redzot Jēzus labestību un ziedošanos, ka Viņš bija gatavs pēdējo maizes kumosu atdot citiem, cilvēku sirdis atmaiga un viņi savu līdzpaņemto pārtiku deva tiem, kuriem nebija nekā. Un visi bija paēduši.

Bet kā ir ar ļaužu dziedināšanu, par kuru arī te raksta Svētie raksti (11.p.)? Vai te arī iederēsies kāds loģisks izskaidrojums? Vai Jēzus nēsāja sev līdzi aptieciņu ar tabletēm, smērēm un vai mācekļi stūma nopakaļ ratus ar pārvietojamu, modernu laboratoriju un operāciju zāli? Nē, Jēzus vienkārši darīja brīnumus. Viņš dziedināja cilvēkus no tādām kaitēm, kuras mūsdienu medicīna nespēj ārstēt un diez vai vispār kādreiz spēs. Jēzus ar nelielu maizes daudzumu spēja paēdināt visus tos ļaudis, kas bija sanākuši pie Viņa (14.p.). Kāds bija viens no pirmajiem Jēzus brīnumiem, zīme, kas apliecināja, ka Viņš ir Kristus, Dieva Dēls? Viņš ūdeni pārvērta vīnā. Ja var ūdeni pārvērst vīnā, kāpēc gan, piemēram, nevarētu akmeņus padarīt par maizi?

Dievs spēj paveikt daudz vairāk kā spējam iedomāties. Jēzus darīja brīnumus tolaik – bet Viņš ir tas pats arī tagad. Un arī šodien Dievam ir vara darīt brīnumus mūsu dzīvēs. Kāda ir mūsu attieksme pret tiem – ticība vai racionāla izskaidrojuma meklējumi?

 Padomā, kas tavā dzīvē ir bijis kā brīnums, par ko tu esi pateicīgs Dievam?

 

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: