Divi koki

Divi koki

Divi koki

Bībeles lasījums /Psalms 1/

“1 Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļa nestāj un paļātāju pulkā nesēž, 2 kam par Kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti! 3 Tas aug kā koks, stādīts pie ūdeņu straumēm, – augļus tas laikā nes, lapas tam nenovīst, ko tas dara, viss izdodas. 4 Bet ļaundariem tā nav – tos kā pelavas putina vējš. 5 Tādēļ ļaundari nepastāv tiesā, nedz grēcinieki taisno draudzē, 6 jo taisno ceļu Kungs zina, bet ļaundaru ceļš ir pazušana!”

Bībeles pārdomas

“Gaismas Tēvs, spīdi Tu savos bērnos!/ Viss, kas labs un pilnīgs, nāk no Tevis, Dievs.” (Džons Barets)

Šis psalms ir tik labi zināms, tik pārdomāts, tik skaidrs un tik pareizs, ka grūti par to domāt atkal. Bet, tā kā daudzi un arī es uzskata, ka Bībele ir grāmata, ko var lasīt atkal un atkal, tajā vienmēr

Iedomājies divus kokus. Abi iestādīti vienā laikā, bet dažādās vietās – viens pie ūdens, otrs kaut kur sausumā. Latvijā varbūt nav tik būtiski kokus stādīt pie upes vai ezera, bet Palestīnā, kur ir savādāks klimats, koka atrašanās vietai bija būtiska nozīme. Ja ūdens netika pie koka saknēm, tad arī augļu nebija. Ja pēc laika salīdzinātu divus reizē iestādītos kokus, tad vienu redzētu spirgtu, pilnu ar augļiem, bet otru nokaltušu. Varbūt tas tur vispār vairs nebūtu, jo kam gan koks, no kura nav nekādas jēgas? Psalma autors abus šos kokus pieminējis tālab, lai labāk raksturotu divas cilvēku grupas – bezdievīgos un taisos. Uz taisnajiem attiecas 1.-3. pants, uz bezdievjiem – 4.-6. pants. Lieki jautāt, kas mēs katrs vēlētos būt. Protams, tas, kura ceļš izdodas. Bet, ja jautā – kas mēs esam. Lai kā arī gribētos sevi pieskaitīt pie taisnajiem, tomēr jāatzīst, ka tā latiņa ir ļoti augsta. Labi, var nesekot bezdievīgo padomam, ja tā labi saņemas, var arī neaprunāt citus, bet kā ar baušļu pārdomāšanu? Kāds varbūt iebildīs, ka uz mūsdienu cilvēku, kad ir Jaunā Derība, vairs neattiecas baušļi. Bet Dieva likumi, mīlestības likums attiecas gan. Cik bieži mēs par to domājam? Ja tiešām nopietni pārdomātu Dieva Vārdu, tad arī labāk varētu izpildīt visu, kas tur teikts. Tik ļoti gribas būt kā tam taisnajam. Un tas nav neiespējami.

Dievs ir rūpējies, lai tu tiktu iedēstīts pie upes. Lūdz Viņa palīdzību augļu nešanā!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: