Dievkalpojums, kāds Dievam patīk

Dievkalpojums, kāds Dievam patīk

Dievkalpojums, kāds Dievam patīk

Bībeles lasījums /Jeremijas 7, 1–15/

Vārdi, kas Jeremijam nāca no Kunga:  “Stājies Kunga nama vārtos un sauc tur šos vārdus: klausieties Kunga vārdu jūs, visi jūdi, kas pa šiem vārtiem nākat zemoties Kungam!
Tā saka Pulku Kungs, Israēla Dievs: lai jūsu darbi un gaitas kļūst labi, tad es mājošu pie jums šajā vietā.  Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, sacīdami: Kunga templis, Kunga templis, Kunga templis!  Ja jūsu gaitas un darbi kļūs labi, ja spriedīsiet taisnu tiesu  un neapspiedīsiet ne svešinieku, ne bāreni, ne atraitni, un neizliesiet nevainīgas asinis šajā vietā un nepielūgsiet citus dievus – paši sev par ļaunu,  tad es mājošu pie jums šajā vietā – zemē, ko es devu jūsu tēviem uz mūžīgiem laikiem.  Redzi, jūs paļaujaties uz melu vārdiem, kas neko nedod!  Kādēļ jums zagt, slepkavot, pārkāpt laulību? Un melīgi zvērēt un kvēpināt Baalam? Un pielūgt citus dievus, kurus jūs nepazīstat?  Un tad jūs nākat un stājaties manā priekšā šajā namā, kas saukts manā vārdā, un sakāt: tagad esam glābti un darīsim visas šīs preteklības!   Vai jums šķiet, ka šis nams, kas saukts manā vārdā, kļuvis par laupītāju bedri?! Patiesi, arī es to redzu! – saka Kungs.
Ejiet uz manu vietu, uz Šīlo, kur es vispirms liku mist savam vārdam, un skatiet, ko es ar to izdarīju savas tautas Israēla ļaunuma dēļ!  Un tagad – tādēļ ka jūs darījāt visus šos darbus, saka Kungs, es nerimis runāju uz jums, es runāju, bet jūs neklausījāties, es saucu jūs, bet jūs neatbildējāt! –  tagad šim namam, kas saukts manā vārdā un uz ko jūs paļāvāties, tai vietai, kuru es devu jūsu tēviem, es darīšu tāpat, kā es darīju Šīlo!  Es jūs atmetīšu tāpat, kā es atmetu jūsu brāļus – visu Efraima dzimumu!

Bībeles pārdomas

Mana sirds Tevi slavē, Dievs! Es tevi mīlu, Dievs! Es gaidu uz Tevi, Dievs! Ko tu vēlies no manis, Dievs?

Kāds ir teicis – ja no draudzes pēkšņi paņemtu prom Svēto Garu, tad mēs turpinātu darīt 90% no tā, ko darām pašlaik, pat nepamanīdami atšķirību. Vai tā var teikt arī par tavu draudzi?

Dievam bieži ir grūtāk ar savu draudzi kā ar pārējo pasauli. Mūsu grēki nav darīti nezinot, jo Dieva vārdā Bībelē mums ir atstāts viss, kas mums būtu jāzina. Dievs ir darījis zināmu savu gribu. Ir bīstami būt Dieva tautas vidū, draudzes vidū un nedarīt to, ko Dievs aicina. Pravieši nebīstas mums to pateikt. Pravieši ir biedējoši cilvēki, kas pārstāv biedējošu Dievu. Viņi zina, kas ir nepareizi un kas būtu jādara, lai to vērstu par labu. Jeremija uzbrūk tukšai reliģiozitātei, kur nav attiecību ar Dievu – nepareizs dievkalpojums var būt dažāds – pārāk intelektuāls, centrēts uz likumu, varbūt pārmērīgi juteklīgs un centrēts uz sevi. Abu šo galējo flangu atbalstītāji ir pārliecināti, ka „satiek Dievu”, bet reti tuvojas Viņam kā dusmīgi svētam un bīstami klātesošam. Drošības meklēšanuBaznīcā kā celtnē un saucienos: „Kunga templis!” varētu nosaukt par māņticību (4.p.). Tas ir kā doties uz draudzi katru nedēļu, bet Jēzu nelaist iekšā (Atklāsmes 3:20). Mirusi reliģija spēlē savu spēli svētdienā, un pēc tam jau pirmdienā iejūk korumpētajā pasaulē. Tā bija Jūdas dzīvotā „nevērtīgā reliģija” (6.-11.p.). Dievs iztukšo šādas baznīcas tieši tāpat kā iztukšoja savu svētnīcu Šilo un templi Jeruzalemē (12.-15.p.). Mirušas draudzes mirst, tām nav nekādas drošības garantijas. Vienīgi garīgā realitāte dod drošību.

Iedomājies, ka šī nodaļa būtu svētdienas svētrunas tēma. Kāda būt reakcija?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: