Dieva vārdi

Dieva vārdi

Dieva vārdi
Bībeles lasījums /2. Mozus 20,1–17/

Un Dievs runāja visus šos vārdus: “Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama! Lai tev nav citu dievu bez manis!  Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes.  Nezemojies tiem un nekalpo tiem, jo es, Kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajam un līdz ceturtajam augumam – tiem, kas mani nīst, bet es daru žēlastību tūkstošiem – tiem, kas mani mīl, un tiem, kas tur manus baušļus.  Nelieto Kunga, sava Dieva, vārdu velti, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu!  Atceries svētīt sabata dienu!  Sešas dienas strādā un dari visus savus darbus, bet septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam, – tad nedari nekādu darbu ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs vergs, ne tava verdzene, ne tavi lopi, ne svešinieks, kas tavos vārtos.  Jo sešās dienās Kungs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā, bet septītajā dienā atpūtās. Tādēļ Kungs svētīja sabata dienu un darīja to svētu!  Godā savu tēvu un māti, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod.  Nenogalini!  Nepārkāp laulību!  Nezodz!  Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību!  Neiekāro sava tuvākā namu, neiekāro sava tuvākā sievu, vergu, verdzeni, vērsi, ēzeli – neko, kas ir tavam tuvākajam!”

 

Bībeles pārdomas

Kā tev patīk, ja tev saka „Nedari to un to!” Dieva baušļi mums dažkārt liekas kā smagi un autoritatīvi norādījumi. Lūdz, lai Dievs šodien tos atklāj jaunā veidā!

Iespējams, ka pirmajā brīdī Dieva rīcība varētu likties negodīga – Viņš atved cilvēkus uz tuksnesi, kur tie ir pilnīgi atkarīgi no Viņa, un tikai tad pasaka savus nosacījumus. Vai cilvēkiem ir iespēja izvēlēties, pārdomāt, varbūt diskutēt? Tomēr paskaties uz šo situāciju no otras puses. Mums bieži šķiet – ja labi uzvedīsimies, Dievs mūs mīlēs, taču tā nav. Dievs ir izredzējis tautu pirms tā vēl ko bija izdarījusi, mīlējis to un izvedis no Ēģiptes verdzības, pirmais parādot mīlestību (2.p.). Tikai tad Viņš atklāj, ko vēlas no cilvēkiem. Tie ir šie 10 likumi. Tos saka Dieva balss no debesīm. Reizēm liekas, cik labi būtu, ja tad, kad es kaut ko daru nepareizi, balss no debesīm mani apstādinātu, atgādinot kādu no baušļiem.

Pirmie baušļi attiecas uz cilvēku attiecībām ar savu Kungu (3.-11.p.). Tie ir kā enkurs, uz kura balstās viss pārējais – attiecības ar cilvēkiem. Lai arī mums šķiet, ka nozīmīgāk ir labi izturēties pret cilvēkiem, jo šķiet, ka sabiedrībā rit viss mūsu mūžs, tomēr svarīgākas ir mūsu attiecības ar Dievu. Ja tās būs sakārtotas, vieglāk būs sakārtot arī pārējo jomu. Dievs zina, ka ir vienīgais Dievs un vēlas, lai arī mēs to atzītu. Pasaulē visos laikos ir bijis tik daudz elku, tik daudz kalpošanas ļaunumam, iekārei, naidam. Dievs aicina no tā visa atteikties un zemoties tikai Viņa priekšā. Viņš vēlas par sevi atgādināt, likdams svētīt septīto dienu, Viņš vēlas, lai apzināmies, ka pat Viņa vārds ir svēts. Šie 10 baušļi ir īsi, dažkārt ir viegli tos izraut no konteksta un padarīt visu dzīvi par likumiem. Mēģini saskatīt, kāda šiem likumiem ir vieta Dieva pestīšanas plānā!

Paldies, Dievs, ka esi mani izglābis! Es gribu saprast, kā Tu vēlies, lai es dzīvoju, palīdzi man!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: