Dieva pagodināšana

Dieva pagodināšana

Dieva pagodināšana
Bībeles lasījums /Psalms 47 /

Korvedim. Koraha dēlu psalms.
Visas tautas, plaukšķiniet rokas!
Gavilējiet Dievam ar līksmu balsi!
Jo Kungs, Visuaugstais, ir bijājams,
dižens ķēniņš pār visu zemi!
Viņš pakļauj tautas mums
un liek ciltis mums zem kājām,
viņš izraugās mums mantojumu
par lepnumu Jēkabam, kuru viņš mīl!
Dievs cēlās gavilēs, Kungs raga skaņās!
Dziediet Dievam, dziediet!
Dziediet mūsu ķēniņam, dziediet!
Jo visas zemes ķēniņš ir Dievs! Dziediet dziesmu!
Dievs ir ķēniņš pār tautām, Dievs sēž svētuma tronī!
Tautu augstmaņi pulcējas kopā –
Ābrahāma Dieva tauta! –
jo Dievam pieder zemes stiprie!
Cik viņš augsts!

 

Bībeles pārdomas

Šodien svinam Kristus debesbraukšanas dienu. Cik labi apzināties un piedzīvot, ka mūsu Dievs ir dzīvs!

Vai tu vari iedomāties, kuram no visas pasaules valstu valdītājiem varētu veltīt šādu dziesmu? Protams, ne jau apdziedot to, ka viņš būtu visas pasaules Kungs, ne jau to, ka viņš spēj likt citām tautām sev paklausīt, bet, piemēram, to, ka viņš ir laipns, taisnīgs, uzticams, vienvārdsakot – goda cienīgs. Ir tik daudz vareno šai pasaulē, pret kuriem mēs nejūtam cieņu. Bet šai psalmā redzam kādu valdnieku, kas ir ikkatra vārda, kas Viņam par slavu dziedāts, vērts.

Un vēl pārsteidzošāk ir tas, ka šis visuvarenais valdnieks ir ievērojis arī tādu šķietami ne ar ko neievērojamu radījumu kā mani un tevi. Vai šim faktam nevajadzētu būt visiepriecinošākajam mūsu dzīvē? Vai esi dzirdējis, varbūt pat sajutis, ka Dievs ir visas pasaules Kungs? Bet varbūt tevi pārsteidza, nobiedēja vai iedrošināja tas, ka sajuti, ka Viņš ir arī tavs Kungs? Šajā psalmā skan aicinājums pievienoties slavas dziesmai. Jo Dievs, visu valdītājs, ir mīlestība. Viņš ienāk cilvēku dzīvē un modina tos no grēku nāves jaunai dzīvei. Dzīvei, kurā sirdi piepilda slava un prieks, kurā nav vietas kurnēšanai.

Jo īpaši par Kungu varam domāt šodien, Kristus debesbraukšanas dienā. Tas ir liels noslēpums – Trīsvienīgais Dievs, kurš ir bijis vienmēr. Ir labi, ka Viņš valda savā trīsvienībā! Meditē par to un pievienojies Dieva slavai!

 Kā tu dzīvo, apzinoties, ka tavs Dievs ir dzīvs Dievs?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

 

Dalies: