Ne tikai bagātība
Ne tikai bagātība

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 22–34/ 22 Un viņš sacīja saviem mācekļiem: “Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ – ko ēdīsiet, nedz savas miesas dēļ – ko vilksiet mugurā. 23 Jo dzīvība ir vērtāka nekā barība un miesa nekā drēbes. 24...

Lasīt vairāk
Veiksme vai gudrība?
Veiksme vai gudrība?

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 13–21/ 13 Kāds no pūļa viņam sacīja: “Skolotāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā.” 14 Viņš tam atbildēja: “Cilvēk, kas mani ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju?” 15 Un viņš tiem sacīja...

Lasīt vairāk
Bailes un drošība
Bailes un drošība

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 1–12/ 1  Kad sapulcējās tūkstošiem ļaužu, tā ka cits citu gandrīz vai sabradāja, viņš sāka sacīt saviem mācekļiem: “Piesargieties no farizeju rauga, tas ir, no liekulības. 2  Nekas nav tā aizsegts, ka netiktu atklāts...

Lasīt vairāk
Tieša valoda
Tieša valoda

Bībeles lasījums /Lūkas 11, 37–54/ 37 Kad Jēzus beidza runāt, kāds farizejs uzaicināja viņu pie sevis uz maltīti; un iegājis viņš apsēdās pie galda. 38 Farizejs brīnījās, redzēdams, ka viņš pirms azaida nemazgājas. 39 Un Kungs tam sacīja: “Tagad...

Lasīt vairāk
Sirds baušļi
Sirds baušļi

Bībeles lasījums /Psalms 119, 57–64/ 57 Mana daļa ir Kungs, es teicu, ka tavus vārdus ievēroju! 58 No sirds pūlos, lai tu atmaigsti, apžēlo mani, kā esi solījis! 59 Es savus ceļus pārdomāju, tagad eju pie tavām liecībām atpakaļ! 60 Es steidzos un...

Lasīt vairāk
Kāda gaisma?
Kāda gaisma?

Bībeles lasījums /Lūkas 11, 33–36/ 33  Gaismekli iededzis, neviens to neliek slēptuvē vai zem pūra, bet liek to lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu. 34 Miesas gaismeklis ir acs; ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa ir gaismas pilna; bet...

Lasīt vairāk
Pareizie akcenti
Pareizie akcenti

Bībeles lasījums /Lūkas 11, 27–32/ 27 Kad viņš tā runāja, kāda sieviete ļaužu pūlī paceltā balsī sacīja viņam: “Laimīgas tās miesas, kas tevi nēsājušas, un krūtis, kas tevi zīdījušas!” 28 Bet viņš teica: “Vēl jo vairāk laimīgi ir tie, kas Dieva...

Lasīt vairāk
Ko mēs par viņiem zinām?
Ko mēs par viņiem zinām?

Bībeles lasījums /Lūkas 11, 14–26/ 14 Kādu reizi Jēzus izdzina dēmonu, kas bija mēms; dēmons izgāja, un mēmais sāka runāt, un ļaužu pūlis brīnījās. 15  Bet daži no tiem sacīja: “Viņš izdzen dēmonus ar Belcebula, dēmonu valdnieka, palīdzību.” 16...

Lasīt vairāk
Mainot tradīciju
Mainot tradīciju

Bībeles lasījums /Lūkas 11, 1–4/ 1 Kādā vietā Jēzus lūdza Dievu, un, kad viņš bija beidzis, viens no viņa mācekļiem sacīja: “Kungs, māci mūs Dievu lūgt, tāpat kā Jānis savus mācekļus mācīja.” 2 Un viņš tiem sacīja: “Kad jūs lūdzat, sakiet: Tēvs...

Lasīt vairāk
Kā labāk?
Kā labāk?

Bībeles lasījums /Lūkas 10, 38–42/ 38  Tālāk iedami, viņi iegāja kādā ciemā. Kāda sieviete, vārdā Marta, uzņēma viņu savā namā. 39 Viņai bija māsa, vārdā Marija. Tā apsēdās pie Kunga kājām un klausījās viņa vārdos. 40 Bet Marta, nopūlējusies...

Lasīt vairāk
Pilns ar Dieva Vārdu
Pilns ar Dieva Vārdu

Bībeles lasījums /Psalms 119, 49–56/ 49 Atceries, ko savam kalpam teici, kā devi man cerību! 50 Tas man mierinājums manās ciešanās, ko tu teici – tas dzīvina mani! 51 Bezdievji dara man pāri bez mitas, bet no tavas bauslības es nenovēršos! 52...

Lasīt vairāk