Atgādinājumi

Atgādinājumi

Atgādinājumi
Bībeles lasījums /2.Mozus 13,1–16/

Kungs teica Mozum:   “Svētī man ik pirmdzimto, kas Israēlā no miesām nācis gan cilvēkam, gan lopam, – tas mans!”  Un Mozus teica ļaudīm: “Atcerieties dienu, kad jūs iznācāt no Ēģiptes, no vergu nama, jo ar stipru roku Kungs jūs izveda – raudzētu lai neēd!  Šodien, abība mēnesī, jūs izejat.  Kad Kungs jūs aizvedīs uz kanaāniešu, hetiešu, amoriešu, hiviešu un jebūsiešu zemi – kā viņš zvērēja jūsu tēviem, ka dos zemi, kur piens un medus plūst, – tad šajā mēnesī kalpojiet, šādi kalpodami!  Septiņas dienas ēdiet neraudzētu maizi, bet septītajā dienā – svētki Kungam!  Neraudzētu maizi lai ēd septiņas dienas, raugu pie jums lai nemana un ieraugu pie jums lai nemana – nekur, kur jūs mītat!  Tajā dienā tu stāsti savam dēlam: tas tādēļ, ka tā man darīja Kungs, kad es iznācu no Ēģiptes!  Un lai tev ir zīme uz tavas rokas un piemiņa starp tavām acīm – lai Kunga bauslība ir tavā mutē, jo ar stipru roku Kungs tevi izveda no Ēģiptes.  Turi šo likumu norādītajā laikā mūžu mūžos!
Kad Kungs tevi aizvedīs uz kanaāniešu zemi, kā viņš tev zvērēja, tev un taviem tēviem, un atdos to tev,   tad tu atdod Kungam visus, kas pirmie no miesām nākuši. Visi pirmie tēviņi no lopu metieniem – Kungam!  Ikvienu pirmdzimto ēzeli izpērc ar jēru, bet, ja neizpērc, pārlauz tam kaklu! Izpērc ikvienu pirmdzimto cilvēku starp saviem dēliem!  Un, kad rīt tavs dēls tev jautās: kas tas ir? – tad saki viņam: ar stipru roku Kungs mūs izveda no Ēģiptes, no vergu nama!  Un, kad faraons tiepās mūs laist, tad Kungs nokāva ik pirmdzimto Ēģiptes zemē – gan cilvēka pirmdzimto, gan lopa pirmdzimto. Tādēļ es upurēju Kungam ikvienu tēviņu, kas pirmais no miesām nācis, un izpērku ikvienu no manu dēlu pirmdzimtajiem!  Un lai tev ir zīme uz tavas rokas un piemiņa starp tavām acīm – jo ar stipru roku Kungs izveda mūs no Ēģiptes!”

 

Bībeles pārdomas

Cilvēkam ir slikta atmiņa. Es bieži aizmirstu svarīgas lietas, bet Dievs ļauj man atcerēties, liekot domāt par svarīgiem notikumiem manas dzīves ceļā un atstājot arī kādus pieturas punktus.

Tas nu bija noticis. Ēģipte, šī posta un pazemojumu zeme, bija palikusi aiz muguras. Tagad tikai uz priekšu. Tomēr Dievs vēl dod kādas svarīgas instrukcijas. Varbūt, ka pirmajā brīdī tās ir grūti saprotamas. Pirmdzimtā novēlēšana Dievam (1.,12.-13.p.). Tas jau bija noticis Ēģiptē, kad Dievs iznīcināja visus Ēģiptes pirmdzimušos, bet glāba israēliešu namus. Dievs vēlas pirmdzimušos nošķirt kādam īpašam uzdevumam. Pirmdzimtie gan no cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Izņēmums ir ēzelis, kas tika uzskatīts par nešķīstu dzīvnieku, tāpēc tas tika izpirkts ar avi. Vai tas nozīmē, ka pirmdzimtie ir labāki par pārējiem? Droši vien, ka nē. Bet atbildīgāki gan. Iespējams, ka mums tas ir grūti saprotams, jo šodien šāda prasība no Dieva puses netiek izteikta. Bet dziļākajā būtībā tas bija upuris, ko israēlieši pienesa Dievam. To, kas viņiem pašiem bija pirmais, viņi labprātīgi nošķīra Dievam. Var teikt, tā pat bija labākās daļas nodošana Dievam, jo Dievs tik ļoti bija viņiem palīdzējis.

Neraudzētās maizes svētki (6.-7.p.), īpašas dienas, kas arī tiek nošķirtas Dievam. Tās vairs nepieder israēliešiem, ka viņi varētu darīt, ko sirds vēlas. Dievs dod norādījumus, kā šīs dienas pavadīt. Un viena no svarīgākajām lietām ir bērnu mācīšana (8.-10.p.). Svētki nebija, lai izklaidētos vai piedzertos, bet lai atgādinātu, cik ļoti un kādā veidā Dievs ir darbojies savas tautas labā (14.-16.p.). Un tad šie svētki kļūst īpaši, jo gadu no gadu atkal no jauna tiek izdzīvota vēsture. Vēl vairāk. Audzināšanas process ietver sevī arī vizuālus palīglīdzekļus, lai notikums būtu labāk atminams (16.p.). Dieva dotās instrukcijas tad un tagad. Varbūt, ka tad bija vieglāk kā šodien, bet Dievs arī šodien vēlas, lai mēs būtu gatavi kaut ko dot kā upuri Viņam.

Ko tu varētu ienest savā ikdienā, lai tas tev palīdzētu atcerēties Dievu katru dienu?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: