Kā ar svētdienu?
Kā ar svētdienu?

/Lūkas 13, 10–17/ 10 Un Viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. 11 Un tur bija sieva, kurai astoņpadsmit gadus bija nespēka gars, tā ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. 12 Bet Jēzus, to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un...

Lasīt vairāk
Grēks un augļi
Grēks un augļi

/Lūkas 13, 1–9/ 1 Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas Viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. 2 Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: “Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā...

Lasīt vairāk
Patiesa lūgšana
Patiesa lūgšana

/Psalms 69, 17–37/ 17 Paklausi mani, Kungs, jo dārga ir Tava žēlastība; griezies pie manis Savā lielajā žēlsirdībā, 18 neapslēp Savu vaigu Savam kalpam, jo man ir bailes, paklausi mani drīz! 19 Tuvojies manai dvēselei, atpestī to, izglāb mani...

Lasīt vairāk
Mans vienīgais!
Mans vienīgais!

/Dziesmu dziesma 6,4–8,4/ 4 “Tu esi skaista, mana draudzene, kā Tirca, mīlīga kā Jeruzāleme, bet reizēm gan briesmīga kā naidīgi karapulki! 5 Novērs savas acis no manis, jo tās mulsina mani! Tavi mati ir kā ganāmpulks kazu, kas, lejup...

Lasīt vairāk
Mīlas nedienas
Mīlas nedienas

/Dziesmu dziesma 5,2–6,3/ 2 “Es guļu, bet mana sirds ir nomodā. Lūk! Es dzirdu sava drauga balsi, viņš pieklauvē un saka: atver man, lai es ieeju pie tevis, mana mīļā draudzene, mana māsa, mana dūja, mana cildenā! Jo mana galva ir pilna...

Lasīt vairāk
Kāzas
Kāzas

/Dziesmu dziesma 3,6–5,1/ 6″Kas ir tas, kas tur paceļas no tuksneša kā augšup kāpjošs dūmu stabs, kā kvēpinājuma vilnis no mirrēm un vīraka un no kaltētu augu pārdevēju dažādu garšu un smaržu zāļu putekļiem? 7 Raugi, ap Salamana guļamo...

Lasīt vairāk