Vienīgais patvērums
Vienīgais patvērums

/Psalms 46/ 1 Dziedātāju vadonim. No korahītu dziesmām augstām balsīm. 2 Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. 3 Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. 4 Lai jūras ūdeņi...

Lasīt vairāk
Savās lietās gudrāki
Savās lietās gudrāki

/Lūkas 16, 1–13/ 1 Bet Viņš runāja arī uz mācekļiem: “Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. 2 Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja: ko es dzirdu par tevi? Dod...

Lasīt vairāk
Divi bērni
Divi bērni

/Lūkas 15, 11–32/ 11 Un Viņš sacīja: “Kādam cilvēkam bija divi dēli. 12 Un jaunākais sacīja tēvam: tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu!- Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. 13 Un pēc dažām dienām, saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz...

Lasīt vairāk
Patiesības atzīšana
Patiesības atzīšana

/Lūkas 15, 1–10/ 1 Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai klausītos Viņu. 2 Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: “Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem.” 3 Tad Viņš tiem stāstīja šādu līdzību: 4...

Lasīt vairāk
Dziesma tuksnesī
Dziesma tuksnesī

/Psalms 63/ 1 Dāvida dziesma, kad viņš bija Jūdas tuksnesī. 2 Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. 3 Es esmu raudzījies pēc Tevis Tavā...

Lasīt vairāk
Vai tiksim?
Vai tiksim?

/Lūkas 13, 22–30/ 22 Un Viņš, turpinādams ceļu uz Jeruzālemi, staigāja no pilsētas uz pilsētu un no ciema uz ciemu, mācīdams ļaudis. 23 Bet kāds Viņam jautāja: “Kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti?” Uz to Viņš atbildēja: 24...

Lasīt vairāk
Lai nāk Tava valstība
Lai nāk Tava valstība

/Lūkas 13, 18–21/ 18 Tad Viņš teica: “Kam Dieva valstība ir līdzīga, ar ko Es to salīdzināšu? 19 Viņa ir līdzīga sinepju graudiņam, kuru kāds paņēma un iedēstīja savā dārzā un kurš auga un izauga par koku, kura zaros putni apakš debess...

Lasīt vairāk