Vai vēl ir laiks?
Vai vēl ir laiks?

Bībeles lasījums /Jeremijas 22, 1–30/ Kungs, par drupām kļūs šis nams!” 6 Jo tā saka Kungs Jūdas ķēniņa namam: “Tu mana Gileāda, Lebanona virsotne! Vai lai nepadaru tevi par tuksnesi, par pilsētu, kur neviens nemīt? 7 Es svētīšu pret tevi...

Lasīt vairāk
Iepriecini mani!
Iepriecini mani!

Bībeles lasījums /Jeremijas 21, 1–14/   Bībeles pārdomas Kuru tu visvairāk gribi iepriecināt? Savus vecākus (vai atmiņas par viņiem), sevi pašu, savus draugus dzīvesbiedru vai Dievu? Esi kluss un mierīgs, izmeklējot savu ikdienas motivāciju...

Lasīt vairāk
Jahve, mans draugs
Jahve, mans draugs

Bībeles lasījums /Jeremijas 20, 1–18/ 1 Priesteris Pašhūrs, Immēra dēls, kas bija Kunga nama uzraugs, dzirdēja Jeremiju pravietojam šo visu. 2 Tad Pašhūrs sita pravieti Jeremiju un ielika viņu siekstā, kas atradās Benjāmina vārtos, pie Kunga nama...

Lasīt vairāk
Lauskas
Lauskas

Bībeles lasījums /Jeremijas 19, 1–15/ 1 Tā saka Kungs: “Ej nopērc no podnieka māla krūku, paņem sev līdzi kādu no tautas, kas vecs, un kādu pieredzējušu priesteri 2  un ej uz Ben-Hinnomas ieleju, kur jāiet pa Podnieku vārtiem, un sauc tur tos...

Lasīt vairāk
Vēlēšanās
Vēlēšanās

Bībeles lasījums /Psalms 68/ 1 Korvedim. Stīgu pavadījumam. Psalms. Dziesma. 2 Dievs lai mūs žēlo un svētī, lai liek savam vaigam mirdzēt pār mums! 3 Lai zina visa zeme tavu ceļu un visas tautas tavu pestīšanu! 4 Tautas lai slavē tevi, Dievs, lai...

Lasīt vairāk