Miera ķēniņš
Miera ķēniņš

Bībeles lasījums /Ebrejiem 7,1–10/ Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visaugstā Dieva priesteris, saticis Ābrahāmu, kas atgriezās no ķēniņu sakaušanas, to svētīja; un Ābrahāms viņam atmērīja desmito tiesu no visa, viņa vārds tulkojumā nozīmē –...

Lasīt vairāk
Nesalīdzināmi lielumi
Nesalīdzināmi lielumi

Bībeles lasījums /Jeremijas 10,11–25/ To saki viņiem: dievi, kas debesis un zemi nav taisījuši, lai pazūd no zemes un no šīm debesīm! Viņš taisīja zemi ar savu spēku un nostiprināja cietzemi ar savu prātu un gudrību, viņš izpleta debesis! Kad...

Lasīt vairāk
Dievs un elki
Dievs un elki

Bībeles lasījums /Jeremijas 9,16-10,10/ Tā saka Pulku Kungs: “Jēdzieties, sauciet pēc gaudotājām, sūtiet pēc gudrām sievām, lai tās steidz šurp un sāk par mums žēlu dziesmu, lai mūsu acis pierit asarām, lai mūsu plaksti ūdeni pārplūst! Jo no...

Lasīt vairāk
Vai vēl nav saprotams?
Vai vēl nav saprotams?

Bībeles lasījums /Jeremijas 8,1-17/ “Tajā laikā,” saka Kungs, “lai iznes no kapiem Jūdas ķēniņu kaulus, tās augstmaņu kaulus, priesteru kaulus, praviešu kaulus un Jeruzālemes iedzīvotāju kaulus. Lai tos izkaisa zem saules un mēness un zem...

Lasīt vairāk
Kontrastainā pasaule
Kontrastainā pasaule

Bībeles lasījums /Psalms 12/ Korvedim. Astoņu stīgu pavadījumā. Dāvida psalms. Paglāb, Kungs, jo uzticīgo trūkst, jo ticīgie zuduši starp cilvēku dēliem. Viens otram tie niekus melš ar lišķa lūpām, ar divkoša sirdi. Iznīdēs Kungs lišķu lūpas...

Lasīt vairāk
Pravieša vēsts
Pravieša vēsts

Bībeles lasījums /Jeremijas 7, 16-34/ Un tu par šo tautu nelūdz, nekauc un nelūdz par tiem! Mani nelūdz, jo es nedzirdu! Vai tu neredzi, ko viņi dara Jūdas pilsētās un Jeruzālemes ielās? Dēli vāc malku, tēvi dedz uguni, un sievas jauc mīklu, lai...

Lasīt vairāk