Palieciet uzticīgi!
Palieciet uzticīgi!

Bībeles lasījums /Ebrejiem 10,26–31/ “26 Ja mēs tīšuprāt grēkojam, kad esam saņēmuši patiesības atziņu, vairs nav upura par grēkiem, 27 bet ir tikai briesmīga gaidīšana uz tiesu un uguns svelmi, kas aprīs pretiniekus.  28 Ja kāds atmet...

Lasīt vairāk
Tuvu Dievam
Tuvu Dievam

Bībeles lasījums /Ebrejiem 10,19–25/ “19 Tā ka nu mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. 20 Tas ir jauns, dzīvs ceļš, ko viņš mums atvēris caur tempļa priekškaru, tas ir, caur savu miesu, 21 un mums ir augstais priesteris pār...

Lasīt vairāk
Svētā dzīve
Svētā dzīve

Bībeles lasījums /Ebrejiem 10,11–18/ “11 Ikviens priesteris nostājas, kalpodams un daudzkārt pienesdams vienus un tos pašus upurus, kuri nekad nespēj deldēt grēkus,  12 bet Jēzus, tikai vienu upuri par grēkiem pienesis, uz visiem laikiem ir...

Lasīt vairāk
Divi koki
Divi koki

Bībeles lasījums /Psalms 1/ “1 Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļa nestāj un paļātāju pulkā nesēž, 2 kam par Kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti! 3 Tas aug kā koks, stādīts pie ūdeņu...

Lasīt vairāk
Labprātība
Labprātība

Bībeles lasījums /Ebrejiem 10,1–10/ “1 Bauslībai ir vienīgi nākamo labumu ēna, bet ne pats lietu tēls; ar vieniem un tiem pašiem kaujamiem upuriem, kas ik gadu pastāvīgi tiek pienesti, tā nespēj darīt pilnīgus tos, kas ar tiem nāk. 2 Jo...

Lasīt vairāk
Skaties uz Jēzu!
Skaties uz Jēzu!

Bībeles lasījums /Ebrejiem 9,23–28/ “23 Un šādi bija nepieciešams šķīstīt debesu lietu attēlus, bet pašas debesu lietas – ar labākiem upuriem nekā šie. 24 Jo Kristus neiegāja rokām darinātā svētnīcā, kas būtu patiesās atveids, bet pašās...

Lasīt vairāk
Ceļojumi
Ceļojumi

Bībeles lasījums /Ebrejiem 9,11–22/ “11 Kristus ieradās kā nākamo labumu augstais priesteris caur lielāku un pilnīgāku telti, tādu, kas nav rokām darināta, tas ir, kas nenāk no šīs radības. 12 Viņš neizlēja ne āžu, ne teļu asinis, bet gan...

Lasīt vairāk
Brīva pieeja
Brīva pieeja

Bībeles lasījums /Ebrejiem 9,1–10/ “1 Arī pirmajai derībai bija kalpošanas priekšraksti un svētnīca šajā pasaulē. 2 Tika uzslieta telts, kuras priekšējā telpā bija gaismeklis, galds, upurmaizes; šī telpa tiek saukta par svētvietu.  3 Aiz...

Lasīt vairāk
Vidutājs

Bībeles lasījums /Ebrejiem 8,1–13/ “1 Galvenais visā, kas sacīts, ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pie visvarenā Dieva labās rokas debesīs.  2 Viņš ir kalpotājs svētnīcā un patiesajā teltī, kuru ir uzslējis Kungs...

Lasīt vairāk
Ēnas un realitāte
Ēnas un realitāte

Bībeles lasījums /Ebrejiem 7,20–28/ “20 Un tas nav noticis bez zvēresta, lai gan tie bez zvēresta bija tapuši par priesteriem, 21 bet Jēzus – ar zvērestu, tādēļ par viņu ir sacīts: Kungs ir zvērējis un nenožēlos: tu esi priesteris mūžīgi...

Lasīt vairāk
Pārliecība
Pārliecība

Bībeles lasījums /Psalms 7/ Dāvida psalms, ko viņš dziedājis Kungam – par Kūšu no Benjāmina cilts. Kungs, mans Dievs, pie tevis es tveros, atpestī un glāb mani no vajātājiem, ka tie kā lauva nesaplēš mani, ka neaizrauj prom – bet glābēja nav!...

Lasīt vairāk