Kā tas var būt?
Kā tas var būt?

Bībeles lasījums /Lūkas 8, 22–25/ Tad kādu dienu Jēzus un viņa mācekļi sēdās laivā, un viņš tiem sacīja: “Celsimies uz ezera otru krastu.” Un viņi cēlās pāri. Tiem braucot, viņš iemiga, un ezerā sacēlās liela vētra; viļņi gāzās laivā, un viņi...

Lasīt vairāk
Priecāties vai nē
Priecāties vai nē

Bībeles lasījums /Psalms 118, 15-29/ Uzvaras gaviļu balsis taisno teltīs: Kunga labā roka ir jaudājusi! Kunga labā roka ir pacelta augstu! Kunga labā roka ir jaudājusi! Es nenomiru, es paliku dzīvs, lai izstāstītu Kunga darbus. Rātin rāja mani...

Lasīt vairāk
Smaids
Smaids

Bībeles lasījums / Psalms 118,1–14/ Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs, jo uz mūžiem viņa žēlastība! Lai saka Israēls: uz mūžiem viņa žēlastība! Lai saka Ārona nams: uz mūžiem viņa žēlastība! Lai saka tie, kas bīstas Kunga: uz mūžiem viņa...

Lasīt vairāk
Radinieki
Radinieki

Bībeles lasījums /Lūkas 8, 16–21/ Gaismekli iededzis, neviens to neslēpj zem trauka vai zem gultas, bet liek lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu.  Nav nekā apslēpta, kas netaptu redzams, nav nekā noglabāta, kas reiz netaptu zināms vai nenāktu...

Lasīt vairāk
Kaut kas no dzīves
Kaut kas no dzīves

Bībeles lasījums /Lūkas 8, 1–15/ Pēc tam Jēzus apstaigāja pilsētas un ciemus, sludinādams un mācīdams evaņģēliju par Dieva valstību; tie divpadsmit bija ar viņu  un tāpat arī dažas sievietes, kas bija dziedinātas no nešķīstiem gariem un slimībām...

Lasīt vairāk
Mīlestības lielums
Mīlestības lielums

Bībeles lasījums /Lūkas 7, 36–50/ Kāds farizejs lūdza viņu, lai viņš pie tā ēstu; un, farizeja namā iegājis, viņš apsēdās.  Un, redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra...

Lasīt vairāk